tapuni
Faapasi le faatautaiga autu
  • Lolomi

O Gaoioiga mo le Aoaoina Faatasi

O le a fesoasoani ia gaoioiga nei i le autalavou:

  • Saili ia tusitusiga paia ma upu a perofeta ma mafaufau i o latou uiga.
  • Tagai i faataitaiga o le aoaoga faavae o loo outou talanoaina.
  • Faasoa mai i isi o latou manatu ma lagona e uiga i le aoaoga faavae.

E mafai e le autalavou ona auai i nei gaoioiga taitoatasi, i vaega toalaiti, pe o se vasega po o le korama. Ia manatua o le a e maua ni manatu e sili ona lelei pe a e mafaufau i manaoga o le autalavou o loo e aoaoina.

Suesue i tusitusiga paia ma upu a perofeta ma mafaufau i o latou uiga

Vaavaai mo tali i fesili

Valaaulia le autalavou e saili ni tali o au fesili po o ni a latou fesili o i ai e uiga i le aoaoga faavae ma talanoa i mea na latou maua.

Tagai mo ni upu ma fasifuaitau

Valaaulia le autalavou e saili ni upu, fasifuaitau, ma ni faataitaiga o le a mafai ona fesoasoani ia i latou ina ia malamalama ai i le aoaoga faavae.

Fai se aotelega i ni nai upu

Fai i talavou e fai se aotelega o se mau po o se savali mai se perofeta i ni nai upu.

Fai se lisi

Fai i le autalavou e fai se lisi o ni manatu autu sa latou aoaoina e uiga i le aoaoga faavae mai mau po o upu a perofeta. Valaaulia i latou e faasoa mai ni mea na latou maua.

Fuaiupu faafetaui

Tuu atu i le autalavou ni mau faasino ma ni faamatalaga pupuu o loo aotele mai ai mea na aoao mai e fuaitau o mau taitasi. Fai atu i ai e faitau mai ia mau taitasi ma faatusatusa i lona faamatalaga aotele.

Faafetaui i se ata

Fai atu i le autalavou e faafetaui ia ata i fuaitau o mau. Valaaulia i latou e faasoa mai ni o latou malamalamaaga na maua mai fuaitau ma ata.

Faatumu ia avanoa

Tusi se faamatalaga o loo i ai ni upu o loo misi i luga o le laupapa. Valaaulia le autalavou e vaavaai mo ni upu po o ni fasifuaitau mai mau e mafai ona faamaea ai le faamatalaga.

Faafetaui ia faataitaiga

Valaaulia le autalavou e faitau ni tala po o ni fuaitau se lua po o le sili atu foi mai mau ma faafetaui i mea sa latou aoaoina e uiga i le aoaoga faavae.

Tusi se ata.

Valaaulia le autalavou e tusi se ata o mea sa latou faitauina i mau ma upu a perofeta.

Saili se mau

Valaaulia le autalavou e saili se fuaitau mai se mau e uiga i le aoaoga faavae ma faasoa mai lona uiga.

Fesootaia o mau e faatatau i ai

Fesoasoani i le autalavou e fai se lisi o mau o loo faatatau i le aoaoga faavae, faitau i ai, ma tusi ni faamatalaga e faasino i ai i avanoa i autafa o a latou mau.

Saili ma usu ni viiga

Valaaulia le autalavou e saili ni pese e uiga i le aoaoga faavae ma usuina faatasi.

Tagai i faataitaiga o aoaoga faavae ma mataupu faavae o loo e aoao atua.

Fai se faatalanoaga o nisi

Fai atu i le autalavou e fai se faatalanoaga o nisi e uiga i o latou aafiaga i le aoaoga faavae.

Tagai i faataitaiga i totonu o tusitusiga paia

Valaaulia le autalavou e faitau pe faalogo foi e uiga i tagata o loo i tusitusiga paia o e na ola ai i le aoaoga faavae.

Tagai i faataitaiga a nisi tagata o le Au Paia o Aso e Gata Ai

Valaaulia le autalavou e faitau pe faalogo foi i nisi o Au Paia o Aso e Gata Ai o e na ola ai i le aoaoga faavae.

Faasoa mai ni faataitaiga

Faasoa atu ni au lava faataitaiga o tagata o e na ola i le aoaoga faavae, ma fai atu i le autalavou e faasoa mai ni a latou lava faataitaiga.

Talanoaina se tala

Valaaulia le autalavou e faamatala mai le auala na faataitaia ai e se tala (mai tusitusiga paia po o upu a perofeta) le aoaoga faavae.

Vaai faalemafaufau

Fai i le autalavou e vaai faalemafaufau i se tagata o loo ola i le aoaoga faavae.

Faataitai ona faatino

Valaaulia le autalavou e faataitai ona faatino pe mafaufau i se mea na tupu o loo faailoa mai ai le aoaoga faavae.

Matamata i se ata

Valaaulia le autalavou e matamata i se ata na gaosia e le Ekalesia (e pei o se DVD po o se kilipi mai se ata vitio mai le LDS.org).

Faalogo i se felafolafoaiga

Valaaulia ni malo faaaloalogia ua faamaonia mai e tali ni fesili pe talanoaina ma le autalavou se autu.

Faalogo i se failauga

Valaaulia se failauga ua faamaonia e talanoa i le aoaoga faavae.

Faasoa i isi o latou manatu ma lagona e uiga i aoaoga faavae.

Saunia se lauga

Fai i talavou e sauni e tuuina atu se lauga e uiga i le aoaoga faavae.

Aoao atu le lesona

Valaaulia se tagata o le vasega po o le korama e aoao atu se vaega o le lesona.

Faiaoga i se isi vasega

Fai i le autalavou e saunia se lesona puupuu e uiga i le aoaoga faavae ma aoao atu i se isi vasega (pe a faamaonia mai e le epikopo).

Aoao atu se tasi

Fesoasoani i le autalavou e mafaufau i ni auala e mafai ai ona latou aoao atu le aoaoga faavae i se isi tagata.

Molimau atu i le aoaoga faavae

Valaaulia ni tagata o le vasega po o le korama e faasoa mai ni a latou molimau e uiga i le aoaoga faavae.

Tusi e uiga i le aoaoga faavae

Fai i tagata o le vasega e tusi ni mea sa latou aoaoina po o ni o latou manatu ma lagona e uiga i le aoaoga faavae.

Faamatala mai po o le a le uiga

Fesili i le autalavou po o le a uiga o le aoaoga faavae ia i latou.

Talanoaina fesili

Fai i le autalavou e talanoa i ni fesili e faatatau i le uiga ma le taua o le aoaoga faavae.

Fai ni fesili

Fai atu i le autalavou e mafaufau i le aoaoga faavae ma fai ni fesili e uiga i ai. Tali faatasi.

Faamatala mai se ata po o se mea faitino

Fai i le autalavou e faamatala mai le auala na faapupula mai ai e le ata po o se mea faitino le aoaoga faavae.

Tusi se ata

Fai i le autalavou e tusi se ata po o se kata pe fatu se ata o loo i ai se savali o loo faapupula mai ai le aoaoga faavae.

Faasoa mai se aafiaga o le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia po o le Tiute i le Atua

Valaaulia le autalavou e faasoa mai pe aoao mai se mea sa latou faia i le Tiute i le Atua ma le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia e faatatau i le aoaoga faavae.