• Skriv ut

Aktiviteter som inbjuder ungdomarna att lära tillsammans

Följande aktiviteter kan hjälpa ungdomarna att:

  • Söka i skrifterna och profeternas ord och begrunda deras innebörd.
  • Se exempel på läran som ni samtalar om.
  • Berätta om sina tankar och känslor inför läran för andra.

Ungdomarna kan göra de här aktiviteterna enskilt, i små grupper eller som klass eller kvorum. Tänk på att de bästa idéerna kommer till dig när du begrundar behoven hos ungdomarna du undervisar.

Sök i skrifterna och profeternas ord och begrunda deras innebörd

Sök efter svar på frågor

Be ungdomarna att söka efter svaren på dina frågor eller frågor som de har om läran och samtala om vad de hittar.

Sök efter ord och uttryck

Be ungdomarna att hitta ord, uttryck och exempel som hjälper dem förstå läran.

Sammanfatta läran med några få ord

Be ungdomarna sammanfatta ett skriftställe eller ett budskap från en profet med några få ord.

Gör en lista

Be ungdomarna göra en lista över nyckelpunkter de lär sig om läran från skrifterna eller profeternas ord. Be dem berätta vad de hittar.

Para ihop verser

Ge ungdomarna några skriftställehänvisningar och korta uttalanden som sammanfattar vad varje skriftavsnitt undervisar om. Be dem att läsa skriftställena och para ihop varje skriftställe med det sammanfattande uttalandet.

Para ihop en bild

Be ungdomarna para ihop bilderna med skriftavsnitten. Inbjud dem att berätta om insikterna de fått från skriftavsnitten och bilderna.

Fyll i tomrummen

Skriv ett uttalande på tavlan som saknar några ord. Inbjud ungdomarna att titta efter ord eller uttryck i skrifterna som kan göra uttalandet fullständigt.

Jämför exempel

Inbjud ungdomarna att läsa två eller fler berättelser eller avsnitt i skrifterna och jämför vad de undervisar om i fråga om läran.

Rita en bild

Be ungdomarna rita en bild av det de läser i skrifterna och profeternas ord.

Hitta ett skriftställe

Inbjud ungdomarna att hitta ett skriftavsnitt om läran och berätta vad det betyder.

Länka relaterade skriftställen

Hjälp ungdomarna göra en lista över skriftställen som har med läran att göra, läsa dem och skriva hänvisningen i marginalen av skrifterna.

Hitta och sjung psalmer

Be ungdomarna hitta psalmer om läran och sjunga dem tillsammans.

Se exempel på de läror och principer som du undervisar om

Intervjua andra

Be ungdomarna intervjua andra om deras upplevelser med läran.

Se exempel i skrifterna

Be ungdomarna läsa eller höra om personer i skrifterna som följde läran.

Se andra sista dagars heligas exempel

Be ungdomarna att läsa eller höra om andra sista dagars heliga som följer läran.

Berätta om exempel

Berätta om egna exempel på personer som följer läran och be ungdomarna berätta om sina exempel.

Samtala om en berättelse

Be ungdomarna beskriva hur en berättelse (från skrifterna eller profeternas ord) exemplifierar läran.

Visualisera

Be ungdomarna visualisera någon som följer läran.

Rollspela

Inbjud ungdomarna att göra ett rollspel eller föreställa sig en situation som illustrerar läran.

Se media

Inbjud ungdomarna att se media som kyrkan producerat (till exempel DVD-filmer eller videoavsnitt från LDS.org).

Lyssna på en paneldiskussion

Inbjud efter godkännande gäster som svarar på frågor eller samtalar med ungdomarna om ett ämne.

Lyssna på en gästtalare

Inbjud efter godkännande en gästtalare som talar om läran.

Berätta om sina tankar och känslor inför läran för andra

Förbered ett tal

Be ungdomarna att förbereda sig för att hålla ett tal om läran.

Håll en del av lektionen

Be en medlem i klassen eller kvorumet att undervisa en del av lektionen.

Undervisa en annan klass

Be ungdomarna förbereda en kort lektion om läran och hålla den i en annan klass (efter biskopens godkännande).

Undervisa någon

Hjälp ungdomarna komma på sätt att undervisa någon annan om läran.

Vittna om läran

Inbjud klass- eller kvorummedlemmarna att bära sitt vittnesbörd om läran.

Skriv om läran

Be klassmedlemmarna skriva vad de har lärt sig eller om sina tankar om och känslor för läran.

Förklara vad den innebär

Fråga ungdomarna vad läran betyder för dem.

Svara på frågor

Be ungdomarna att svara på frågor om lärans innebörd och vikt.

Ställ frågor

Be ungdomarna tänka på läran och ställa frågor om den. Besvara dem tillsammans.

Förklara en bild eller ett föremål

Inbjud ungdomarna att förklara hur en bild eller ett föremål illustrerar läran.

Rita en bild

Be ungdomarna att rita en bild eller en översikt eller göra en affisch som illustrerar läran.

Berätta om en personlig upplevelse som har att göra med Personlig tillväxt- eller Plikt mot Gudprogrammet.

Inbjud ungdomarna att berätta eller undervisa om något de har gjort i Plikt mot Gud- eller Personlig tillväxtprogrammet som har med läran att göra.