luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Aktiviteter til at skabe sammenhænge

Følgende aktiviteter kan:

  • hjælpe de unge knytte sammenhænge mellem det, de lærer hjemme, i kirken, til seminar og af oplevelser i deres hverdag.
  • præsentere læresætningen, som de unge skal lære om i klassen.

De unge kan deltage i disse aktiviteter enkeltvis, i små grupper eller som klasse. Husk på, at de bedste forslag kommer til dig, når du overvejer behovene hos de unge, du underviser.

Hjælp de unge til at knytte sammenhænge mellem det, der lærer hjemme, i kirken og i andre sammenhænge.

Lav en liste over sandheder

Bed de unge lave en liste over evangeliske sandheder, som de har lært, og drøft, hvordan de relaterer til hinanden.

Skriv et ord eller en vending

Bed de unge fortælle om et ord eller en vending, der sammenfatter noget, de har lært for nylig.

Fortæl om et skriftsted

Bed de unge om at fortælle om et skriftsted, de har studeret for nylig, og tal om, hvad de har lært af det.

Fortæl om en læringsoplevelse

Bed de unge om at fortælle om en oplevelse, hvor de lærte om en evangelisk læresætning på en meningsfuld måde.

Fortæl om en undervisningsoplevelse

Bed de unge om at fortælle om en nylig oplevelse, de havde ved at undervise i evangeliet. Hvad syntes de gik godt? Hvad vil de gerne forbedre?

Fortæl om en anvendelse

Bed de unge om at fortælle, hvordan de efterlever det, de lærer.

Stil spørgsmål

Bed de unge om at stille spørgsmål, som de har om en læresætning, de studerer.

Fortæl om spørgsmål

Bed de unge om at fortælle om spørgsmål, som de er blevet stillet om Kirken eller deres tro, og hvordan de ville besvare dem.

Præsentér læresætningen, som de unge skal lære om i klassen.

Find læresætningen i skrifterne

Bed de unge om at søge efter et vers i skrifterne, der underviser i lektionens læresætning.

Stil et spørgsmål

Bed de unge om at svare på et spørgsmål om læresætningen.

Syng en salme

Bed de unge om at synge en salme, der handler om læresætningen.

Besvar spørgsmålet i lektionens titel

Skriv på tavlen spørgsmålet i lektionens titel og bed de unge overveje, hvordan de ville svare på det.

Rollespil

Bed de unge om at rollespille en situation, hvor nogen stiller dem et spørgsmål om læresætningen. Hvordan ville de svare?

Forklar det, I ved

Bed klassen forklare, hvad de ved om læresætningen.

Del læresætningen op i mindre dele

Del læresætningen op i mindre dele og giv forskellige unge til opgave at forklare, hvad hver enkelt del betyder.

Forklar et billede eller en genstand

Vis de unge et billede eller en genstand med relation til denne uges læresætning, og bed dem om at forklare det.

Tegn et billede

Bed de unge om at tegne et billede, der repræsenterer det, de forstår ved læresætningen, som I skal tale om.

Find og fortæl om skriftsteder

Bed de unge om at finde et skriftsted, der bidrager til at besvare spørgsmålet i lektionens titel.

Sammenfat det, I ved

Bed de unge om med nogle få ord eller vendinger at sammenfatte det, de ved, eller har oplevet i forbindelse med læresætningen.

Anonymt spørgeskema

Giv de unge i klassen et kort, anonymt spørgeskema, der spørger om deres følelser eller oplevelser med relation til læresætningen.

Quiz

Giv de unge en kort quiz for at finde ud af, hvad de allerede ved om læresætningen.

Lav en liste med ord

Bed de unge om at tænke på ord, der har forbindelse til læresætningen, som de skal drøfte. Hvilke ord eller vendinger har de spørgsmål om?