tapuni
Faapasi le faatautaiga autu
  • Lolomi

O Gaoioiga e Faia ai Fesootaiga

E mafai e gaoioiga nei ona:

  • Fesoasoani i le autalavou e faia ni fesootaiga i le va o mea o loo latou aoaoina i le fale, i le lotu, i le seminare, ma i aafiaga o o latou olaga i aso uma.
  • Folasia atu le aoaoga faavae o le a aoaoina e le autalavou i le vasega.

E mafai e le autalavou ona auai taitoatasi i nei gaoioiga, i ni vaega toalaiti, pe o se vasega. Ia manatua o le a e maua ni manatu sili ona lelei pe a e mafaufau i manaoga o le autalavou o loo e aoaoina.

Fesoasoani i le autalavou e faia ni fesootaiga i le va o mea o loo latou aoaoina i le fale, i le lotu, ma i nisi nofoaga.

Fai se lisi o upumoni

Fai i le autalavou e fai se lisi o upumoni o le talalelei sa latou aoaoina ma talatalanoa i le auala e fesootai ai i le tasi ma le isi.

Tusi se upu po o se fasifuaitau

Fai i le autalavou e faasoa mai se upu po o se fasifuaitau e aotele mai ai se mea sa latou aoaoina talu ai nei.

Faasoa atu se mau

Fai i le autalavou e faasoa mai se mau sa latou aoaoina talu ai nei ma talanoa e uiga i mea sa latou aoao mai ai.

Faasoa atu se aafiaga na aoao mai ai

Fai i le autalavou e faasoa mai se aafiaga lea na latou aoao ai e uiga i se aoaoga faavae o le talalelei i se auala anoa.

Faasoa atu se aafiaga faafaiaoga

Fai i le autalavou e faasoa mai se aafiaga lata mai sa latou mauaina i le aoaoina atu o le talalelei. O le a se mea na latou iloa na lelei ona fai? O le a se mea latou te fia faaleleia?

Faasoa atu se faaaogaaga

Valaaulia le autalavou e faasoa mai pe o faapefea ona latou ola ai i mea sa latou aoaoina.

Fai ni fesili

Valaaulia le autalavou e fai ni a latou fesili e uiga i le aoaoga faavae o loo latou suesueina.

Fefaasoaai ni fesili

Fai i le autalavou e fefaasoaai ni fesili sa fesiligia ai i latou e uiga i le Ekalesia po o o latou talitonuga ma le auala latou te taliina ai.

Faailoa atu le aoaoga faavae o le a aoaoina e le autalavou i le vasega.

Saili le aoaoga faavae i totonu o tusitusiga paia

Fai i le autalavou e tagai i tusitusiga paia mo se mau o loo aoao mai ai le aoaoga faavae o le lesona.

Fai se fesili

Valaaulia le autalavou e tali i se fesili e uiga i le aoaoga faavae.

Usu se viiga

Fai i le autalavou e usu se viiga e fesootai ma le aoaoga faavae.

Tali le fesili o loo i le ulutala o le lesona

Tusi i luga o le laupapa le fesili o loo i le ulutala o le lesona, ma fai i le autalavou e mafaufau loloto pe faapefea ona latou taliina.

Tala-faatino

Fai i le autalavou e faatino se faataitaiga o se mea na tupu lea na fesiligia ai i latou e se tasi e uiga i le aoaoga faavae. E faapefea ona latou tali mai?

Faamalamalama atu mea e te iloa

Fai i tagata o le vasega e faamalamalama mai mea latou te iloa e uiga i le aoaoga faavae.

Vaevae le aoaoga faavae i ni vaega

Vaevae le aoaoga faavae i ni vaega, ma tofi talavou eseese e faamatala mai po o a uiga o vaega taitasi.

Faamatala mai se ata po o se mea faitino

Faaali atu i le autalavou se ata po o se mea faitino e faatatau i le aoaoga faavae o lenei vaiaso, ma tuu i ai latou te faamalamalamaina mai.

Tusi se ata

Fai i le autalavou e tusi se ata e ta’u mai ai mea ua latou malamalama i ai e uiga i le aoaoga faavae o le a outou talanoaina.

Saili ma faasoa atu ni mau

Fai i le autalavou e saili se mau o le a fesoasoani i le taliina o le fesili o loo i le ulutala o le lesona.

Fai se aotelega o mea e te iloa

Fai i le autalavou e fai se aotelega i ni nai upu po o ni fasifuaitau o mea latou te iloa pe na aafia ai e uiga i le aoaoga faavae.

Sailiiliga e le ta’ua

Tuu atu i tagata o le vasega se sailiiliga puupuu e le ta’ua lea o loo fesiligia ai e uiga i o latou lagona po o ni aafiaga e faatatau i le aoaoga faavae.

Suega puupuu

Tuu atu i le autalavou se suega puupuu e iloa ai po o le a se mea ua uma ona latou iloa e uiga i le aoaoga faavae.

Fai se lisi o upu

Fai i le autalavou e mafaufau i ni upu e faatatau i le aoaoga faavae o le a latou talanoaina. O a ni upu po o ni fasifuaitau o i ai ni a latou fesili e uiga i ai?