stäng
Hoppa över navigering
  • Skriv ut

Aktiviteter som skapar samband

Följande aktiviteter kan:

  • Hjälp ungdomarna skapa samband mellan vad de lär sig hemma, i kyrkan, i seminariet och i vardagliga händelser i livet.
  • Presentera läran som ungdomarna ska lära sig i klassen

Ungdomarna kan göra de här aktiviteterna enskilt, i små grupper eller som klass. Tänk på att de bästa idéerna kommer till dig när du begrundar behoven hos ungdomarna du undervisar.

Hjälp ungdomarna skapa samband mellan vad de lär sig hemma, i kyrkan, i seminariet och i vardagliga händelser i livet.

Gör en lista med sanningar

Be ungdomarna göra en lista med evangeliesanningar som de har lärt sig och samtala om hur de är relaterade till varandra.

Skriv ett ord eller uttryck

Be ungdomarna nämna ett ord eller uttryck som sammanfattar något de har lärt sig nyligen.

Läs ett skriftställe

Be ungdomarna läsa ett skriftställe de har studerat nyligen och berätta vad de har lärt sig av det.

Berätta om en studieupplevelse

Be ungdomarna berätta om en upplevelse när de lärde sig om en evangelielära på ett meningsfullt sätt.

Berätta om en undervisningsupplevelse

Be ungdomarna berätta om en upplevelse de haft nyligen då de undervisade om evangeliet. Vad var det som de kände gick bra? Vad skulle de vilja förbättra?

Berätta om tillämpning

Be ungdomarna berätta hur de följer det de har lärt sig.

Ställ frågor

Be ungdomarna ställa frågor som de har om en lära de studerar.

Berätta om frågor

Be ungdomarna berätta om frågor de har fått om kyrkan eller sin tro och hur de skulle besvara dem.

Presentera läran som ungdomarna ska få undervisning om i klassen

Hitta läran i skrifterna

Be ungdomarna leta i skrifterna efter en vers som undervisar om läran i lektionen.

Ställ en fråga

Be ungdomarna svara på en fråga om läran.

Sjung en psalm

Be ungdomarna att sjunga en psalm som har med läran att göra.

Besvara frågan i lektionsrubriken

Skriv frågan i lektionsrubriken på tavlan och be ungdomarna fundera över hur de skulle besvara den.

Rollspela

Be ungdomarna rollspela en situation när någon ställer en fråga om läran. Hur skulle de svara?

Förklara vad du vet

Be klassmedlemmarna förklara vad de vet om läran.

Dela upp läran i delar

Dela upp läran i delar och ge olika ungdomar i uppgift att förklara vad varje del innebär.

Förklara en bild eller ett föremål

Visa ungdomarna en bild eller ett föremål som har att göra med veckans lektion och be dem förklara det.

Rita en bild

Be ungdomarna rita en bild som representerar vad de förstår om läran som ni ska samtala om.

Hitta och läs skriftställen

Be ungdomarna hitta ett skriftställe som besvarar frågan i lektionsrubriken.

Sammanfatta vad du vet

Be ungdomarna att med några ord eller meningar sammanfatta vad de vet om eller har upplevt i samband med läran.

Anonym enkät

Ge ungdomarna en kort, anonym enkät där frågor ställs om deras känslor om eller upplevelser med läran.

Frågesport

Ha en kort frågesport för att ta reda på vad ungdomarna redan vet om läran.

Gör en lista med ord

Be ungdomarna att komma på ord som har att göra med läran som de ska samtala om. Vilka ord eller uttryck har de frågor om?