luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Aktiviteter, der inviterer de unge til at handle

Følgende aktiviteter kan bidrage til at hjælpe de unge til at se, hvordan evangeliet kan anvendes i deres tilværelse. Generelt bør unge opmuntres til at lægge deres egne planer for at handle ud fra det, de lærer. Disse aktiviteter kan måske give dem gode ideer.

De unge kan deltage i disse aktiviteter enkeltvis, i små grupper eller som klasse. Husk på, at de bedste forslag kommer til dig, når du overvejer behovene hos de unge, du underviser.

Læg planer for at efterleve læresætningen

Overvej, hvad man skal gøre.

Tilskynd de unge til at overveje, hvad de kan gøre for at anvende læresætningen.

Skriv ned, hvad man skal gøre

Tilskynd de unge til at skrive ned, hvad de vil gøre for at anvende læresætningen.

Rådføre sig med klassen

Bed de unge om at rådføre sig med andre i klassen om, hvordan man anvender læresætningen.

Fortæl om følelser og vidnesbyrd

Bed de unge om at fortælle om deres følelser for og vidnesbyrd om læresætningen og forklare, hvorfor den er vigtig for dem.

Lav et undervisningsoplæg

Bed de unge om at lave et oplæg til at undervise andre om læresætningen.

Drøft vigtigheden af læresætningen

Bed de unge om at drøfte betydningen af læresætningen i deres tilværelse.

Nedskriv vidnesbyrd

Bed de unge om at nedskrive deres vidnesbyrd om læresætningen.

Interview andre

Tilskynd de unge til at interviewe andre for at høre om deres oplevelser og tanker om læresætningen.

Lav en liste

Bed de unge om at lave en liste med velsignelser, som de har modtaget ved at anvende læresætningen.

Overvind en udfordring eller et problem

Bed de unge om at fortælle om en udfordring eller et problem, som de har, og fortælle, hvordan en læresætning eller et skriftsted hjælper dem.

Anvendelse af skriften

Bed de unge om at anvende noget fra skrifterne eller de levende profeters ord i deres tilværelse.

Udfør aktiviteter i Pligt mod Gud eller Personlig fremgang

Bed de unge om at udføre en aktivitet fra hæfterne Pligt mod Gud eller Personlig fremgang.