luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Forslag til læring og undervisning

Frelseren anvendte skrifterne til at undervise og vidne om sin mission. Han lærte folk at overveje skrifterne og bruge dem som hjælp til at besvare spørgsmål. Han hjalp dem til at se evangeliets lektier gennem deres egne oplevelser og i verden omkring dem ved at bruge eksempler, som de kunne forholde sig til. Han opfordrede dem til at blive vidner om hans lærdomme ved at undervise og vidne over for andre og på denne måde uddybe deres forståelse af læresætningen.

En del af dit ansvar som lærer for unge er at forberede læringsaktiviteter, der følger disse principper, som Frelseren var et eksempel på. Klik på linkene til venstre for at se forslag, som du kan bruge til at hjælpe unge med at søge profeternes ord, se eksempler på de principper, du underviser i, og til at fortælle andre om evangeliet. Du kan tilpasse disse forslag til alle lektionsemner.

Når du planlægger aktiviteter, så husk, at et af dine hovedformål i undervisning af unge er at tilskynde dem til at fortælle om det, de lærer. Når unge giver udtryk for evangeliske sandheder, bliver disse sandheder bekræftet i deres hjerte og sind ved Helligåndens kraft. At fortælle andre om evangeliet giver også de unge mulighed for at styrke hinanden – at høre en evangelisk sandhed fra en jævnaldrende er sommetider mere virkningsfuldt end at høre det fra en leder eller lærer.