Hoofdnavigatie overslaan
  • Afdrukken

Ideeën voor leren en onderwijzen

De Heiland gebruikte de Schriften om te onderwijzen in en te getuigen van zijn zending. Hij leerde mensen om na te denken over de Schriften en die te gebruiken om vragen te beantwoorden. Hij hielp ze om in hun dagelijks leven en de wereld om hen heen evangelielessen te ontdekken aan de hand van voorbeelden waarmee ze bekend waren. Hij nodigde ze uit om een getuige van zijn leringen te worden door die aan anderen te leren en ervan te getuigen, en zo hun eigen begrip van de leer te vergroten.

Als leerkracht van jongeren is uw taak onder meer leeractiviteiten voor te bereiden op basis van deze beginselen die de Heiland zo voorbeeldig in praktijk bracht. Klik op de links aan de linkerzijde voor ideeën waarmee u de jongeren kunt helpen naar de woorden van de profeten te zoeken, voorbeelden van de behandelde beginselen te zien en het evangelie aan anderen uit te dragen. U kunt die ideeën aan elk lesonderwerp aanpassen.

Houd er bij uw planning van leeractiviteiten rekening mee dat een van uw belangrijkste doelen van het onderwijs aan jongeren is ze te stimuleren uit te dragen wat ze leren. Als jongeren evangeliewaarheden verwoorden, worden die waarheden door de macht van de Heilige Geest in hun hart en verstand bevestigd. Met anderen over het evangelie praten geeft de jongeren ook de kans om elkaar te versterken — een evangeliewaarheid horen van een leeftijdsgenoot is soms krachtiger dan van een leidinggevende of leerkracht.