Hopp over hovednavigasjon
  • Skriv ut

Lærings- og undervisningsforslag

Frelseren brukte Skriftene til å undervise og vitne om sin misjon. Han lærte folk å grunne på Skriftene og bruke dem til å finne svar på spørsmål. Han hjalp dem å oppdage evangeliets lærdommer i sine egne erfaringer og i verden rundt seg ved å bruke eksempler som de kunne kjenne seg igjen i. Han oppfordret dem til å bli vitner om hans læresetninger ved å undervise og vitne for andre og på denne måten utdype sin forståelse av læren.

En del av ditt ansvar som lærer for ungdom, er å forberede læringsaktiviteter som følger disse prinsippene som Frelseren viste ved eksempel. Klikk på koblingene til venstre for å se forslag du kan bruke til å hjelpe ungdommene å granske profetenes ord, se eksempler på prinsippene du underviser i, og dele evangeliet med andre. Du kan tilpasse disse forslagene til ethvert leksjonsemne.

Når du planlegger aktiviteter, skulle du huske at et av dine viktigste mål i din undervisning av ungdom er å oppmuntre dem til å dele det de lærer, med andre. Når ungdom uttrykker evangeliets sannheter, blir disse sannhetene bekreftet i deres hjerte og sinn ved Den hellige ånds kraft. Å dele evangeliet med andre gjør også ungdommene i stand til å styrke hverandre – for det å høre en sannhet i evangeliet fra en jevnaldrende, gjør noen ganger større inntrykk enn å høre det fra en leder eller lærer.