Hoppa över navigering
  • Skriv ut

Studie- och undervisningsförslag

Frälsaren använde skrifterna för att undervisa och vittna om sitt uppdrag. Han uppmanade folket att begrunda skrifterna och använda dem för att besvara frågor. Han hjälpte dem upptäcka lärosatser i evangeliet genom egen erfarenhet och i den värld som omgav dem genom att använda exempel som de kunde relatera till. Han inbjöd dem att bli vittnen om hans lärdomar genom att undervisa och vittna för andra och på så sätt fördjupa deras kunskap om läran.

En del av ditt ansvar som lärare för ungdomar är att förbereda studieaktiviteter som följer principerna som Frälsaren exemplifierade. Klicka på länkarna till vänster för att se idéer som du kan använda för att hjälpa ungdomarna söka i profeternas ord, se exempel på principerna du undervisar om och att berätta om evangeliet för andra. Du kan anpassa de här förslagen till alla lektionsämnen.

När du planerar aktiviteter, kom då ihåg att ett av huvudändamålen med att undervisa ungdomar är att uppmuntra dem att berätta vad de lär sig. När ungdomarna pratar om evangeliesanningar bekräftas de här sanningarna i deras hjärta och sinne genom den Helige Andens kraft. Genom att berätta om evangeliet för andra får ungdomarna också möjlighet att stärka varandra. Att höra en evangeliesanning från en jämnårig betyder ibland mer än att höra den från en ledare eller lärare.