Faapasi le faatautaiga autu
Vaaiga Aoao

Aoga Sa

PDF Aoao Atu mo le Liuaina Alofa i le autalavou Ia iloa i latou. Tatalo mo i latou. Mafaufau loloto i o latou manaoga.
 • Alofa i le autalavou

  Ia iloa i latou.Tatalo mo i latou.Mafaufau loloto i o latou manaoga.

 • Filifili pe o le a le mea e aoao atu

  Iloilo faalemasina aoaoga faavae ma otootoga.

  Saili i le taitaiga a le Agaga Paia

  Fefautuaai ma taitai, autalavou, ma matua.

 • Fai se fuafuaga

  Tatalo mo musumusuga.

  Mafaufau i le autalavou ma o latou aafiaga ma tulaga o i ai.

  Suesue i punaoa ma filifili ia gaoioiga.

 • Fesoasoani ia latou aoao, tuu atu ia i latou e faiaoga.

  Faaauai le autalavou.

  Fetuunai lau fuafuaga e tusa ai ma manaoga.

  Valaaulia faatinoga ma le faaaogaaga.

,