luk
Spring over hovednavigation
  • Udskriv

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er det?

Hvad er Kom og følg mig: Undervisningsmaterialer for unge?
Kom og følg mig: Undervisningsmaterialer for unge er nye undervisningsmaterialer, der vil hjælpe lærere til at undervise på Frelserens måde og hjælpe unge til at blive mere fuldt ud omvendte til evangeliet.

Hvilke klasser skal bruge Kom og følg mig?
Det Aronske Præstedømmes kvorummer, Unge Pigers klasser og Søndagsskolens klasser for unge i alderen 12-18 år skal bruge undervisningsmaterialet i søndagsundervisningen.

Hvilke hæfter erstatter Kom og følg mig?
Følgende hæfter er nu forældede: Det Aronske Præstedømme 1 (34820 110), Det Aronske Præstedømme 2 (34821 110), Det Aronske Præstedømme 3 (34822 110), Unge Piger 1 (34823 110), Unge Piger 2 (34824 110), Unge Piger 3 (34825 110), Kirkens præsidenter (31382 110) og Forberedelse til ophøjelse (31384 110).

Hvor finder jeg det?

Hvor finder jeg Kom og følg mig?
Undervisningsoplæg til Kom og følg mig findes online. Dine ledere kan også give dig trykte eksemplarer.

Hvad hvis jeg har begrænset adgang til internettet?
Områdeledere kan vælge at trykke og uddele eksemplarer af Kom og følg mig, hvis der er mange lærere og ledere med begrænset internetadgang i området. Menighedsledere kan også vælge at udskrive eksemplarer af de enkelte lektioner fra internettet til lærere, der har brug for dem.

Hvornår begynder jeg at anvende Kom og følg mig?
Lærere bør begynde at undervise ud fra Kom og følg mig i januar 2013. Du kan begynde at studere undervisningsoplæg og tilhørende materialer allerede nu.

Hvilke sprog findes materialet på?
Kom og følg mig kommer på følgende 23 sprog: Dansk, engelsk, fiji, finsk, fransk, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, mongolsk, norsk, portugisisk, russisk, samoansk, spansk, svensk, thai, tongansk, tysk, ukrainsk og ungarsk.

Hvad med andre sprog?
Menigheder, hvor medlemmer taler andre sprog, skal fortsat benytte de grundlæggende undervisningsmaterialer, mens Kirkens leder overvejer at gøre Kom og følg mig tilgængelige på flere sprog.

Hvordan hører jeg mere om Kom og følg mig?
Områdets og lokale ledere bør blive fortrolige med Kom og følg mig. Hjemmesiden har nyttige videoer, der forklarer, hvordan man iværksætter Kom og følg mig, forslag til forberedelse af engagerende læringsaktiviteter og en ny vejledning Undervisning i evangeliet på Frelserens måde. Desuden vil lokale ledere og områdeledere inden udgangen af 2012 afholde oplæringsmøder for at præsentere ledere og lærere for Kom og følg mig.

Hvordan påvirker det mig, hvis jeg er lærer?

Hvordan vil Kom og følg mig ændre den måde, hvorpå jeg forbereder mig og underviser?
Undervisningsoplæggene i Kom og følg mig dikterer ikke alt, hvad du skal sige og gøre i klassen. I stedet er der forslag til skriftsteder og andre kilder, der kan hjælpe dig til selv at lære om læresætningerne, efterfulgt af nogle forslag, som du kan vælge fra til at hjælpe de unge med selv at opdage læresætningerne. Undervisning på denne måde er ikke en forelæsning, men en samtale ledet af Ånden. De unge vil mere end nogensinde før blive bedt om at deltage i læringen og undervisningen.

Hvordan ved jeg, hvad jeg skal undervise i hver uge?
Kom og følg mig er inddelt i 12 månedlige dele. Hver del indeholder flere oplæg at vælge fra – du vil ikke være i stand til at undervise i dem alle. Vælg oplæg ud fra de unges behov. Du kan også bruge mere end en uge på et oplæg, hvis det er nødvendigt.

Hvordan ved jeg, hvad de unges behov er?
For at forstå de unges behov må du lytte til dem, når de kommer med kommentarer og stiller spørgsmål i klassen. Vis interesse for dem. Rådfør dig med forældre, ledere og andre lærere. Søg frem for alt Helligåndens vejledning. Tilpas din undervisning, så den er lydhør over for Ånden og de unges behov og interesser.

Hvilke andre hjælpekilder har jeg brug for?
Foruden skrifterne og de levende profeters ord bliver der ofte henvist til følgende materialer i undervisningsoplæggene, og de findes både på tryk og online:

Hvordan kan jeg vise videoer i klassen?
De fleste videoer, som foreslås i oplæggene, kan downloades (enkelte kan ikke på grund af ophavsretbegrænsninger). En downloadet video kan vises på et bærbart elektronisk apparat. Hvis du ikke kan downloade en video, kan du vise den på internettet ved at bruge din kirkebygnings trådløse internetforbindelse, hvis I har en sådan.

Hvordan kan det ellers påvirke mig?

Hvordan kan Kom og følg mig hjælpe mig som forælder?
Kom og følg mig opfordrer de unge til at fortælle deres familie, hvad de lærer. Når I giver jeres børn mulighed for at gøre det, vokser deres tro, vidnesbyrd og evne til at fortælle om evangeliet.
I kan også tale med lærere og ledere for at hjælpe dem til bedre at forstå jeres børns behov, så de kan indrette lektionerne efter disse behov. Videoer for unge og forældre findes på lds.org/youth/learn.

Hvordan kan Kom og følg mig hjælpe mig som bærer af Det Aronske Præstedømme eller som ung pige?
Kom og følg mig opfordrer jer til at tage personligt ansvar for læring – ved at komme forberedt til klassen for at lære, ransage skrifterne og profeternes ord, stille spørgsmål, undervise og forklare evangeliske sandheder til jeres jævnaldrende og familie samt fortælle, hvordan evangeliet påvirker jeres liv.
Jeres vidnesbyrd bliver stærkere, når I handler efter det, I lærer, og etablerer retskafne vaner, herunder personlig bøn og skriftstudium, efterlever Kirkens standarder og opfordrer andre til at efterleve evangeliet i ord og gerning.
I kan finde videoer, der præsenterer de unge for Kom og følg mig.

Hvordan kan Kom og følg mig hjælpe mig som seminarlærer?
Seminar vil fortsat fortløbende undervise i skrifterne ud fra seminars undervisningsmaterialer, men I opfordres til at blive fortrolige med Kom og følg mig, så I kan blive opmærksomme på det, de unge lærer og oplever i deres kvorummer og klasser om søndagen. Når det er muligt, bør seminarlærere og ledere og lærere i menigheden støtte hinandens indsats for at styrke de unge.

Hvilke koordineringsbehov skal foregå?

Hvordan bør lærere koordinere deres indsats?
Det kræver en fælles indsats fra alle de unges lærere (Det Aronske Præstedømme, Unge Piger og seminar) at hjælpe de unge til at blive omvendt. De bør rådføre sig med hinanden om de unges behov og lade disse samtaler bidrage til at afgøre, hvad der skal undervises i. Lærere kan beslutte at koordinere deres ugentlige lektioner for at maksimere deres virkning for hver ung og for hver klasse. De kan også koordinere ved at fortælle om undervisningsforslag og -metoder.

Hvordan kan Kom og følg mig knyttes til GUF?
Ledere opfordres til at planlægge GUF-aktiviteter, der har sammenhæng med månedens emne om læresætninger i Kom og følg mig. Disse aktiviteter kan give de unge mulighed for at anvende det, de lærer om søndagen. I nogle tilfælde kan aktivitetsforslagene i undervisningsoplæggene være passende til GUF.