sluiten
Hoofdnavigatie overslaan
  • Afdrukken

Veelgestelde vragen

Wat is het?

Wat is Kom dan en volg Mij: leermiddelen voor jongeren?
Kom dan en volg Mij: leermiddelen voor jongeren is een nieuw leerplan waardoor leerkrachten naar het voorbeeld van de Heiland kunnen onderwijzen en jongeren bij hun bekering tot het evangelie kunnen helpen.

Welke klassen gaan Kom dan en volg Mij gebruiken?
Aäronische-priesterschapsquorums, jongevrouwenklassen en zondagsschoolklassen voor jongeren van twaalf tot achttien jaar gaan van het leerplan voor zondagse lessen gebruikmaken.

Welke lesboeken vervangt Kom dan en volg Mij?
De volgende lesboeken worden niet meer gebruikt: Aäronisch priesterschap, lesboek 1 (34820 120), Aäronisch priesterschap, lesboek 2 (34821 120), Aäronisch priesterschap, lesboek 3 (34822 120), Jongevrouwen, lesboek 1 (34823 120), Jongevrouwen, lesboek 2 (34824 120), Jongevrouwen, lesboek 3 (34825 120), Presidenten van de kerk (31382 120) en Voorbereiding op de verhoging (31384 120).

Waar vind ik het?

Waar vind ik Kom dan en volg Mij?
Leerschema’s van Kom dan en volg Mij staan online. Uw leidinggevenden kunnen u bovendien van afgedrukte exemplaren voorzien.

Wat doe ik als ik maar beperkt toegang tot het internet heb?
Als er in een gebied veel leerkrachten en leidinggevenden zijn die slechts beperkt toegang tot internet hebben, kunnen de gebiedsleiders besluiten om zelf exemplaren van Kom dan en volg Mij te laten afdrukken en die te distribueren. Leidinggevenden in wijk of gemeente kunnen ook besluiten om lessen van het internet af te drukken voor leerkrachten die ze nodig hebben.

Wanneer begin ik met Kom dan en volg Mij?
Leerkrachten beginnen in januari 2013 met lesgeven uit Kom dan en volg Mij. U kunt de leerschema’s en het bijbehorende materiaal nu al bestuderen.

In welke talen is het materiaal beschikbaar?
Kom dan en volg Mij is beschikbaar in de volgende 23 talen: Chinees, Deens, Duits, Engels, Fiji, Fins, Frans, Hongaars, Bahasa Indonesia, Italiaans, Japans, Koreaans, Mongools, Nederlands, Noors, Portugees, Russisch, Samoaans, Spaans, Thai, Tongaans, Oekraïens en Zweeds.

En andere talen?
Wijken en gemeenten waar de leden andere talen spreken, blijven het basisleerplan voor jongeren gebruiken, terwijl de kerkleiders overwegen om Kom dan en volg Mij in meer talen ter beschikking te stellen.

Hoe kom ik meer te weten over Kom dan en volg Mij?
Leidinggevenden in het gebied en de plaatselijke units dienen zich op de hoogte te stellen van Kom dan en volg Mij. Op de website vindt u nuttige video’s die uitleggen hoe u ideeën uit Kom dan en volg Mij kunt gebruiken om leeractiviteiten voor te bereiden die de leerlingen bij de les betrekken, plus de nieuwe leidraad Het evangelie onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland. Daarnaast verzorgen plaatselijke en gebiedsleiders vóór eind 2012 instructiebijeenkomsten om leidinggevenden en leerkrachten kennis te laten maken met Kom dan en volg Mij.

Wat voor gevolgen heeft het voor mij als leerkracht?

Hoe verandert Kom dan en volg Mij de manier waarop ik lessen voorbereid en geef?
De leerschema’s in Kom dan en volg Mij schrijven niet in detail voor wat u in een les moet zeggen en doen. Er worden Schriftteksten en andere informatiebronnen in voorgesteld waarmee u zich in de leer kunt verdiepen, gevolgd door enkele ideeën waarmee u de jongeren zelf de leer kunt laten ontdekken. Als u op deze manier lesgeeft, is het geen lezing, maar een door de Geest geleid gesprek. De jongeren worden meer dan ooit uitgenodigd om zelf aan het leren en onderwijzen deel te nemen.

Hoe weet ik waar ik in een bepaalde week les in moet geven?
Kom dan en volg Mij is opgedeeld in 12 maandelijkse modules. In elke module staan meerdere schema’s om uit te kiezen — u kunt ze niet allemaal behandelen. Kies leerschema’s op basis van de behoeften van de jongeren. U kunt zo nodig meer dan één week doen over een schema.

Hoe weet ik wat de behoeften van de jongeren zijn?
Om de behoeften van de jongeren te begrijpen, luistert u naar ze als ze in de les opmerkingen maken en vragen stellen. Toon belangstelling voor hun leven. Overleg met ouders, leidinggevenden en andere leerkrachten En streef er vooral naar leiding van de Heilige Geest te ontvangen. Pas uw onderricht zo aan dat u kunt reageren op ingevingen van de Geest en op de interesses en behoeften van de jongeren.

Wat voor materiaal heb ik nog meer nodig?
Naast de Schriften en de woorden van de levende profeten wordt er in de leerschema’s geregeld verwezen naar de volgende online en gedrukte informatiebronnen:

Hoe kan ik tijdens de les een video vertonen?
U kunt de meeste in de leerschema’s vermelde video’s downloaden. (Sommige zijn vanwege auteursrechtelijke beperkingen niet te downloaden.) U kunt een gedownloade video vertonen op een mobiel apparaat. Als een video niet te downloaden is, kunt u hem rechtstreeks vanaf het internet vertonen met gebruik van de draadloze internetverbinding in uw kerkgebouw (indien aanwezig).

Wat zijn nog meer eventuele gevolgen voor mij?

Wat kan ik als ouder aan Kom dan en volg Mij hebben?
Kom dan en volg Mij moedigt jongeren aan om thuis te vertellen wat ze hebben geleerd. Geeft u ze hier de kans toe, dan groeit hun geloof, hun getuigenis en hun vermogen om anderen over het evangelie te vertellen.
U kunt ook praten met leerkrachten en leiders om ze een beter begrip te geven van de behoeften van uw kinderen, zodat zij hun lessen daarop kunnen afstemmen. Video’s voor jongeren en ouders staan op lds.org/youth/learn.

Hoe kan Kom dan en volg Mij mij als Aäronisch-priesterschapsdrager of als jongevrouw van nut zijn?
Kom dan en volg Mij nodigt je uit om er zelf verantwoordelijk voor te zijn dat je iets leert door: naar de les te gaan met bereidwilligheid om iets te leren, de Schriften en de woorden van de profeten te onderzoeken, vragen te stellen, evangeliewaarheden aan leeftijdgenoten en familieleden uit te leggen, en te vertellen hoe jouw leven er door het evangelie uitziet.
Je getuigenis wordt sterker als je toepast wat je leert en je rechtschapen gewoonten aanneemt, zoals persoonlijk gebed en Schriftstudie, de kerknormen naleven, en anderen in woord en daad uitnodigen om het evangelie na te leven.
Er zijn ook video’s voor jongeren om kennis te maken met Kom dan en volg Mij.

Wat kan ik als seminarieleerkracht aan Kom dan en volg Mij hebben?
Het seminarie blijft uit seminarielesboeken in volgorde onderwijzen in de Schriften, maar wij moedigen u aan om u op de hoogte te stellen van Kom dan en volg Mij, zodat u weet wat de jongeren leren en meemaken in hun zondagse quorums en lessen. Zo mogelijk zouden seminarieleerkrachten en de leidinggevenden en leerkrachten in de wijk elkaars inzet om de jongeren te sterken moeten steunen.

Welke coördinatie is er nodig?

Hoe zouden leerkrachten hun inspanningen moeten coördineren?
Jongeren tot bekering brengen vergt de gezamenlijke inspanningen van alle leerkrachten van jongeren (Aäronisch priesterschap, jongevrouwen, zondagsschool en seminarie). Zij zouden samen moeten overleggen over de behoeften van de jongeren en zich door die gesprekken laten leiden in hun beslissing waarin ze gaan onderwijzen. Leerkrachten kunnen besluiten hun wekelijkse les met anderen te coördineren om het optimale resultaat te bereiken voor elke jongere en elke klas. Ze kunnen ook met elkaar overleggen over onderwijsideeën en -technieken.

Hoe is er verband te leggen tussen Kom dan en volg Mij en de wekelijkse activiteitenavond?
Wij moedigen leidinggevenden aan om activiteiten te plannen voor de wekelijkse activiteitenavond die verband houden met de maandelijkse leerstellige onderwerpen in Kom dan en volg Mij. Door die activiteiten kunnen de jongeren dan de kans krijgen om toe te passen wat ze op zondag leren. In sommige gevallen kunnen voorstellen voor activiteiten in de leerschema’s ook geschikt zijn voor de wekelijkse activiteitenavond.