stäng
Hoppa över navigering
  • Skriv ut

Ofta förekommande frågor

Vad är det?

Vad är Kom och följ mig: Utbildningsresurser för ungdomar?
Kom och följ mig: Utbildningsresurser för ungdomar är nytt studiematerial som hjälper lärare undervisa på Frälsarens sätt och hjälper ungdomar bli mer fullständigt omvända till evangeliet.

Vilka klasser ska använda Kom och följ mig?
Aronska prästadömets kvorum, Unga kvinnors klasser och Söndagsskolans klasser för ungdomar mellan 12 till 18 år ska använda materialet under söndagarna.

Vilka lektionsböcker ersätts av Kom och följ mig?
Följande lektionsböcker ska inte längre användas: Aronska prästadömet 1 (34820 180), Aronska prästadömet 2 (34821 180), Aronska prästadömet 3 (34822 180), Unga kvinnor 1 (34823 180), Unga kvinnor 2 (34824 180), Unga kvinnor 3 (34825), Kyrkans presidenter (31382 180) och Förbered dig för upphöjelse (31384 180).

Var hittar jag det?

Var hittar jag Kom och följ mig?
Lektionsförslagen för Kom och följ mig finns på internet. Dina ledare kan också ge dig utskrivna exemplar.

Vad gör jag om jag har begränsad tillgång till internet?
Om det är många lärare och ledare som har begränsad tillgång till internet i området kan områdesledarna välja att skriva ut och distribuera exemplar av Kom och följ mig. Församlings- eller grensledare kan också välja att skriva ut exemplar av enskilda lektioner från internet till de lärare som behöver dem.

När börjar jag använda Kom och följ mig?
Lärare ska börja undervisa från Kom och följ mig i januari 2013. Du kan börja studera lektionsförslagen och tillhörande material redan nu.

Vilka språk finns de på?
Kom och följ mig kommer att finnas på följande 23 språk: danska, engelska, fijianska, finska, franska, holländska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, mongoliska, norska, portugisiska, ryska, samoanska, spanska, svenska, thailändska, tonganska, tyska, ukrainska och ungerska.

Vad händer med de andra språken?
Församlingar och grenar där medlemmarna talar andra språk fortsätter att använda det grundläggande ungdomsmaterialet medan kyrkans ledare bedömer huruvida Kom och följ mig ska göras tillgängligt på ytterligare språk.

Hur kan jag lära mig mer om Kom och följ mig?
Ledare på områdesnivå och lokal nivå bör lära sig mer om Kom och följ mig. Webbplatsen innehåller bra videor som förklarar hur man använder Kom och följ mig, förslag på hur man förbereder engagerande inlärningsaktiviteter och en ny handledning, Undervisa om evangeliet på Frälsarens sätt. Dessutom kommer ledare på områdesnivå och lokal nivå att hålla utbildningsmöten för ledare och lärare för att presentera Kom och följ mig före 2012 års slut.

Hur påverkar detta mig om jag är lärare?

Hur förändrar Kom och följ mig sättet jag förbereder mig och undervisar på?
Lektionsförslagen i Kom och följ mig föreskriver inte allt du bör säga eller göra under lektionstiden. I stället ger de förslag på skriftställen och andra resurser som hjälper dig att själv lära dig mer on läran. Sedan följer några förslag som du kan välja mellan för att hjälpa ungdomarna upptäcka läran själva. När du undervisar på det här sättet är det inte en föreläsning utan ett samtal som leds av Anden. Ungdomarna inbjuds att lära och undervisa mer än någonsin tidigare.

Hur vet jag vad jag ska undervisa om varje vecka?
Kom och följ mig är uppdelat i månatliga grupper. Varje grupp innehåller flera förslag som du kan välja mellan – du hinner inte använda alla. Välj lektionsförslag som grundar sig på elevernas behov. Du kan vid behov använda samma lektionsförslag i mer än en vecka.

Hur vet jag vilka behov ungdomarna har?
Du kan lära dig om ungdomarnas behov genom att lyssna till deras kommentarer och ställa frågor till klassen. Intressera dig för dem. Rådgör med föräldrar, ledare och andra lärare. Viktigast av allt: Sök den Helige Andens vägledning. Anpassa din undervisning efter Andens maningar och ungdomarnas behov och intressen.

Vilka andra resurser behöver jag?
Förutom skrifterna och de levande profeternas ord hänvisar lektionsförslagen ofta till följande resurser, som finns både i tryck och på internet:

Hur kan jag visa videor under lektionen?
Du kan ladda ner de flesta videorna som nämns i lektionsförslagen (utom vissa på grund av copyrightrestriktioner). Nedladdade videor kan visas på bärbara elektroniska enheter. Om en video inte kan laddas ner kan du visa den på internet om ditt möteshus har en trådlös internetuppkoppling.

Hur kan det påverka mig mer?

Hur kan Kom och följ mig hjälpa mig som förälder?
Kom och följ mig inbjuder ungdomar att berätta för sin familj om vad de lär sig. När du ger dina barn tillfällen till det växer deras tro, vittnesbörd och förmåga att dela med sig av evangeliet.
Du kan också hjälpa lärare och ledare att bättre förstå dina barns behov så att de kan skräddarsy lektionerna efter dessa behov. Videor för ungdomar och föräldrar finns på lds.org/youth/learn.

Hur kan Kom och följ mig hjälpa mig som bärare av aronska prästadömet eller ung kvinna?
Kom och följ mig inbjuder dig att ta personligt ansvar för inlärningen genom att komma till klassen redo att lära, forska i skrifterna och profeternas ord, ställa frågor, undervisa om och förklara evangeliesanningar för dina kamrater och din familj och berätta om hur evangeliet påverkar ditt liv.
Ditt vittnesbörd stärks när du följer det du lär dig och skapar rättfärdiga vanor så som att be och studera skrifterna, följa kyrkans normer och inbjuda andra att följa evangeliet genom ord och exempel.
Det finns videor som presenterar Kom och följ mig för ungdomar.

Hur kan Kom och följ mig hjälpa mig som seminarielärare?
Seminariet fortsätter att undervisa om skrifterna i ordning med hjälp av lektionsböckerna i seminariet, men du uppmuntras att bekanta dig med Kom och följ mig så att du vet vad ungdomarna lär sig och upplever i söndagens kvorum och klasser. Närhelst så är möjligt bör seminarielärare och församlingsledare och -lärare stärka varandra i sin strävan att stärka ungdomarna.

Vilken samordning behöver ske?

Hur bör lärarna samordna sitt arbete?
För att hjälpa ungdomarna bli omvända krävs det kombinerade ansträngningar av alla ungdomslärare (aronska prästadömet, Unga kvinnor, Söndagsskolan och seminariet). De bör rådgöra tillsammans om ungdomarnas behov och låta dessa samtal hjälpa dem avgöra vad de ska undervisa om. Lärarna kan bestämma sig för att samordna sina veckovisa lektioner för att maximera den goda effekten på varje ungdom och varje klass. De kan också dela med sig av undervisningsförslag och -metoder till varandra.

Hur kan Kom och följ mig anknyta till veckoträffarna?
Ledarna uppmuntras att planera veckoträffar som har anknytning till de månatliga lärosatserna i Kom och följ mig. Dessa aktiviteter kan ge ungdomarna möjligheter att tillämpa det som de lärt sig på söndagarna. I vissa fall kan föreslagna aktiviteter i lektionsförslagen vara lämpliga för veckoträffarna.