stäng
Hoppa över navigering
 • Skriv ut

Presentation av Kom och följ mig

När du förbereder dig för att använda Kom och följ mig för att undervisa ungdomarna, begrunda då följande frågor och resurser.

Hur undervisade Frälsaren?

 • Kan du se Frälsaren framför dig — med sina lärjungar samlade runt omkring sig?

 • Vad lägger du märke till i hans sätt att undervisa och leda?

 • Hur hjälper han andra att lära, växa andligen och bli omvända till hans evangelium?

Sätt ungdomarnas behov i första rummet

Titta på videon ”Bestäm vad du ska undervisa omeller läs Undervisa om evangeliet på Frälsarens sätt, s. 8.

Frågor att begrunda

 • När du förbereder dig på det här sättet, hur kommer det att förändra ungdomarnas inställning till sina lektioner?

 • Hur kan du arbeta tillsammans med föräldrar och andra lärare för att ta reda på vad ungdomarna behöver?

 • Vilka behov har ungdomarna du undervisar? Hur kan söndagens lektioner möta dessa?

Upptäck tillsammans

Titta på videon ”Hjälp oss upptäcka evangeliet” eller läs ”Lektionsförslag” i Undervisa om evangeliet på Frälsarens sätt, s. 9.

Frågor att begrunda

 • Varför är det viktigt att ungdomarna själva upptäcker evangeliets sanningar?

 • Vad kan du göra för att förbereda dig på det här sättet?

Leda till sann omvändelse

Läs ”Ditt syfte” i Undervisa om evangeliet på Frälsarens sätt, s. 3. Titta på videon ”Undervisa om evangeliet på Frälsarens sätt” eller läs sidorna 4–5 i Undervisa om evangeliet på Frälsarens sätt.

Frågor att begrunda

 • Hur kan du hjälpa ungdomarna du undervisar att bli sant omvända?

 • Vad kan du göra för att följa Frälsarens exempel?

Nästa steg för ungdomarnas lärare och ledare

  ,