Faapasi le faatautaiga autu
 • Lolomi

O Se Faalauiloaga o le Sau, Mulimuli Mai ia te Au

A o tou sauni e faaaoga le Sau, Mulimuli Mai ia te Au e aoao atu ai le autalavou, mafaufau loloto i fesili ma punaoa nei.

Na faapefea ona aoao atu le Faaola?

 • E mafai ona e vaai atu faalemafaufau i le Faaola —faatasi ma Ona soo o siomiaina o Ia?

 • O le a se mea e te matauina e uiga i Ana ala faafaiaoga ma le taitaiga?

 • Na faapefea ona Ia fesoasoani i isi e aoao, tuputupu ae faaleagaga, ma liua i Lana talalelei?

Faamuamua mea e manaomia e talavou

Maimoa i le vitio “Filifili po o le a le Mea e Aoao Mai,” pe faitau leAoao Atu o le Talalelei i le Ala a le Faaola, 8.

Fesili e Mafaufau i ai

 • O le a faapefea e le sauniuni i lenei ala ona aafia ai ia lagona o le autalavou e uiga i a latou vasega?

 • E mafai faapefea ona outou galulue faatasi ma matua ma isi faiaoga ina ia malamalama i mea e manaomia e talavou?

 • O a ni manaoga o talavou o e aoaoina? O mafai faapefea ona fesoasoani ia vasega o le Aso Sa?

Iloaina faatasi

Maimoa i le vitio “Fesoasoani Mai ia Matou Iloa le Talalelei,” pe faitau le “Otootoga mo le Aoaoina” o i le Aoao Atu o le Talalelei i le Ala a le Faaola, 9.

Fesili e Mafaufau i ai

 • Aisea e taua ai mo le autalavou le iloaina o upumoni o le talalelei mo i latou lava?

 • O le a se mea e mafai ona e faia e saunia ai e aoao atu i lenei ala?

Taitai atu i le liua

Faitau “Lou Faamoemoega” i le Aoao Atu o le Talalelei i le Ala a le Faaola, 3.Maimoa i le vitio “Aoao Atu o le Talalelei i le Ala a le Faaola,” pe faitau itulau 4–5 o i le Aoao Atu o le Talalelei i le Ala a le Faaola.

Fesili e Mafaufau i ai

 • E mafai faapefea ona e fesoasoani i le autalavou o e aoaoina ina ia liua?

 • O le a se mea e mafai ona e faia e mulimuli ai i le faataitaiga a le Faaola?

Le Isi Laasaga mo Faiaoga ma Taitai o le Autalavou

  ,