ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

วีดิทัศน์สำหรับเยาวชนและผู้ปกครอง

ต่อไปนี้เป็นวีดิทัศน์ที่ท่านสามารถใช้เพื่อแนะนำหลักสูตรใหม่ของเยาวชนระหว่างการประชุมปฐมนิเทศให้เยาวชนและบิดามารดา  จะมีการเพิ่มวีดิทัศน์เป็นระยะ