Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Vitiō maʻá e Toʻu tupú mo e Mātuʻá

 

Ko e ngaahi vitiō 'eni te mou lava ke fakaʻaongaʻi ʻi hono fakahoko ʻo e naunau fakalesoni foʻou ʻa e toʻu tupú 'i he lolotonga 'o e fakataha ako maʻá e  toʻu tupú mo e  ngaahi matuʻá. ʻE tānaki atu mo e ngaahi  vitiō kehe ʻi  he kahaʻú.