ปิด
ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

พิมพ์

ครู

ในมุมขวาบนของโครงร่างการเรียนรู้ออนไลน์แต่ละโครงร่างจะมีรูปเครื่องพิมพ์ คลิกที่รูปนี้เพื่อพิมพ์โครงร่างการเรียนรู้

ผู้นำ

ถ้ามีครูในวอร์ดหรือสเตคของท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ท่านอาจเลือกพิมพ์โครงร่างการเรียนรู้ให้พวกเขา ท่านสามารถพิมพ์โครงร่างส่วนตัวโดยคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ในมุมขวาบนของหน้าจอ จากนั้นท่านสามารถนำโครงร่างหลายๆ โครงร่างไปที่ร้านถ่ายเอกสารในท้องที่และถ่ายเอกสารให้ครูในวอร์ดหรือสเตคของท่าน เพราะว่าโครงร่างมีการปรับปรุงเป็นระยะโดยมีคำปราศรัยใหม่ๆ ของการประชุมใหญ่สามัญและแหล่งช่วยอื่นๆ ท่านควรพิมพ์โครงร่างเพียงแค่หนึ่งถึงสามหน่วยในแต่ละครั้ง อาจจะเก็บโครงร่างไว้ในแฟ้มเพื่อครูสามารถเก็บโครงร่างใหม่ได้โดยง่ายเมื่อมีการแก้ไข