tāpuni
Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Vitiō maʻá e Kau Takí

Ko e ngaahi vitiō 'eni te mou lava ke fakaʻaonga'i 'i hono fakahoko 'o e naunau fakalēsoni fo'ou 'a e to'u tupú 'i he lolotonga 'o e fakataha ako 'a e ngaahi uootí mo e ngaahi siteikí. Ko e ngaahi  vitiō ko 'ení mo e  ngaahi vitiō kehe 'e tanaki atu ia ki he Ako'i 'o e Ongoongolelei 'i he Founga 'a e Fakamo'ui, koe tohi fakahinohino ki he Naunau Fakalēsoni Fo'ou 'a e To'u tupú. Toutou vakai mai ki he ngaahi peesi ko 'ení 'i Sune ki ha ngaahi lēsoni fo'ou.