ข้ามการนำทางหลัก
  • พิมพ์

วีดิทัศน์สำหรับผู้นำ

ต่อไปนี้เป็นวีดิทัศน์ที่ท่านสามารถใช้เพื่อแนะนำหลักสูตรใหม่ของเยาวชนระหว่างการประชุมอบรมวอร์ดและสเตค  จะเพิ่มวีดิทัศน์เหล่านี้และวีดิทัศน์อื่นๆ อีกมากมายใน การสอนพระกิตติคุณในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด คู่มือสำหรับบทเรียนในหลักสูตรใหม่ของเยาวชน  ขอให้เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้บ่อยๆ ในเดือนมิถุนายนเพื่อพบกับเนื้อหาใหม่นี้