Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó
  • Paaki

Vitiō maʻá e Kau Takí

Ko e ngaahi vitiō 'eni te mou lava ke fakaaonga'i 'i hono fakahoko 'o e naunau fakalesoni fo'ou 'a e to'u tupú 'i he lolotonga 'o e fakataha ako 'a e ngaahi uooti mo e ngaahi siteiki'. Ko e ngaahi  vitiō ko 'e ni mo e  ngaahi vitiō kehe 'e tanaki atu ia ki he Ako'i 'o e Ongoongolelei '1 he Founga 'a e Fakamo'ui, koe tohi fakahinohino ki he  Naunau Fakalesoni Fo'ou 'a e To'u tupú. Toutou vakai mai ki he ngaahi peesi ko 'eni 'i Sune ki ha ngaahi lesoni fo'ou.