tapuni
Faapasi le faatautaiga autu

Ianuari: O Le Aiga Atua

“Matou te talitonu i le Atua, le Tama Faavavau, ma Lona Alo o Iesu Keriso, ma le Agaga Paia” (Mataupu Faavae o le Faatuatua 1:1).

O otootoga i lenei iunite o le a fesoasoani i tamaitai talavou ia malamalama i le natura moni o sui o le Aiga Atua ma matafaioi o i latou taitoatasi i le faataunuuina o le fuafuaga o le faaolataga a le Tama Faalelagi. O lenei malamalama o le a fesoasoani i tamaitai talavou ia iloa atili ai o latou lava faasinomaga paia ma le faamoemoega o le avea ai ma afafine o le Atua.

Mutuale

Mafaufau pe mafai faapefea ona e fuafuaina gaoioiga lea e fesootai ma mea o loo aoaoina e le autalavou. O loo maua le saite o gaoioiga a le autalavou e fesoasoani ia te oe. O le tele o gaoioiga faaleaoaoga i nei otootoga e mafai foi ona avea o ni gaoioiga aoga mo Mutuale. Galulue faatasi ma au peresitene o le vasega e filifili ma fuafua ni gaoioiga talafeagai e faamautuina ai mea na aoaoina e tamaitai talavou i le Aso Sa.

Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia

O gaoioiga nei mai le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia e fesootai ma lesona i le iunite lenei:

O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Faatuatua 5

O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Amio Atua 1, 2, ma le 6

O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Taua o le Tagata Lava Ia 1

Faaaliga i le faiaoga

I le faagasologa o lenei iunite, atonu e te manao e toe faamanatu atu i tamaitai talavou o suafa o le Atua e paia (tagai MF&F 63:61). Uunaia i latou e faaaoga ma le migao ma le faaaloalo nei suafa.

,