New Experience

  Fepuari: O Le Ata o le Faaolataga

  “Aua, faauta, o la’u galuega ma lo’u mamalu lenei—ia aumaia le tino ola pea ma le ola faavavau o le tagata” (Mose 1:39).

  O le tele o filifiliga faigata e tatau ona faia e se tamaitai talavou e mafai ona faigofie atu pe a malamalama o ia i le ata o le faaolataga. O le iloaina sa mau o ia faatasi ma le Tama Faalelagi a o le’i fanau mai, ma sa Ia auina mai o ia iinei ma se faamoemoega paia, e mafai ona fesoasoani ia te ia e vaai atu ai i tofotofoga ma luitau i se vaaiga e faavavau. O le iloaina e faapea o le avea ma se tamaitai talavou o se vaega lea o lona faasinomaga e faavavau, e mafai ona fesoasoani ia te ia e atiina ae ai ana meaalofa faalelagi ma saunia ai mo lona lumanai. O le iloaina o le faitalia o se meaalofa ma o le a tali atu o ia lava mo ana filifiliga, e mafai ona musuia ai o ia e fai ia filifiliga e faavae i mataupu faavae e faavavau.

  Mutuale

  Mafaufau pe mafai faapefea ona e fuafuaina gaoioiga lea e fesootai ma mea o loo aoaoina e le autalavou. O loo maua le saite o gaoioiga a le autalavou e fesoasoani ia te oe. O le tele o gaoioiga faaleaoaoga i nei otootoga e mafai foi ona avea o ni gaoioiga aoga mo Mutuale. Galulue faatasi ma au peresitene o le vasega e filifili ma fuafua ni gaoioiga talafeagai e faamautuina ai mea na aoaoina e tamaitai talavou i le Aso Sa.

  Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia

  O gaoioiga nei mai le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia e faatatau i lesona o loo i le iunite lenei:

  Faamatalaga i le faiaoga

  E mafai ona e mafaufau e valaaulia tamaitai talavou e faia se ata po o se siata o le ata o le faaolataga i le amataga o lenei iunite. E mafai ona tagai i ai i le faagasologa o le iunite ma faaopoopo ni mau po o ni malamalamaaga latou te mauaina ao latou suesue i le ata o le faaolataga.

  ,