New Experience

  Novema: Ola Tutoatasi Faaleagaga ma le Faaletino

  “Aua ua i totonu ia te i latou le mana, lea ua latou pule ai ia te i latou lava” (MF&F 58:28).

  O otootoga i lenei iunite o le a fesoasoani i tamaitai talavou e malamalama ai i le taua o le ola tutoatasi faaleagaga ma le faaletino. E ui lava o loo talavou i latou, o nei tamaitai talavou ua faamanuiaina i le meaalofa o le faitalia, ma o loo latou aoao pe faapefea ona setiina lo latou lava ala ma saili tali i o latou lava faafitauli i le talalelei a Iesu Keriso. O le tele lava ina latou ola tutoatasi, o le tele foi lena o le saolotoga o le a latou olioli ai. O le a sili atu le saunia lelei o i latou e auauna atu i le Alii, faamalolosia o latou aiga, ma faataunuu o latou matafaioi i le lumanai i le avea ai ma ni ava ma ni tina.

  Mutuale

  Mafaufau pe mafai faapefea ona e fuafuaina gaoioiga lea e fesootai ma mea o loo aoaoina e le autalavou. O loo maua le saite o gaoioiga a le autalavou e fesoasoani ia te oe. O le tele o gaoioiga faaleaoaoga i nei otootoga e mafai foi ona avea o ni gaoioiga aoga mo Mutuale. Galulue faatasi ma au peresitene o le vasega e filifili ma fuafua ni gaoioiga talafeagai e faamautuina ai mea na aoaoina e tamaitai talavou i le Aso Sa.

  Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia

  O gaoioiga nei mai le Alualu i Luma o le Tagata Lava Ia e fesootai ma lesona i le iunite lenei:

  • Galuega faatino o le tulaga faatauaina o le Amio Atua 1 ma le 4
  • O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Taua o le Tagata Lava ia 4, galuega faatino o le tulaga faatauaina 3 ma le 5
  • O mea faatonuina e fai po o galuega faatino mo le tulaga faatauaina o le Poto
  • O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Filifiliga ma le Tali atu mo A’u Lava 1 ma le 7, galuega faatino mo le tulaga faatauaina 5
  • O mea faatonuina e fai mo le tulaga faatauaina o le Galuega Lelei 6

  Mo Le Malosi o le Autalavou

  O tulaga faatonuina nei mai le Mo Le Malosi o le Autalavou e fesootai i lesona i lenei iunite:

  ,