The LDS.org menus have changed. Learn more. close
Skip main navigation
Vaaiga Aoao

Tamaitai Talavou

PDF Aoao Atu mo le Liuaina Alofa i le autalavou Ia iloa i latou. Tatalo mo i latou. Mafaufau loloto i o latou manaoga.
  • Alofa i le autalavou

    Ia iloa i latou.Tatalo mo i latou.Mafaufau loloto i o latou manaoga.

  • Filifili pe o le a le mea e aoao atu

    Iloilo faalemasina aoaoga faavae ma otootoga.

    Saili i le taitaiga a le Agaga Paia

    Fefautuaai ma taitai, tamaitai talavou, ma matua.

  • Fai se fuafuaga

    Tatalo mo musumusuga.

    Mafaufau i le autalavou ma o latou aafiaga ma tulaga o i ai.

    Suesue i punaoa ma filifili ia gaoioiga.

  • Fesoasoani ia latou aoao, tuu atu ia i latou e faiaoga.

    Faaauai tamaitai talavou.

    Fetuunai lau fuafuaga e tusa ai ma manaoga.

    Valaaulia faatinoga ma le faaaogaaga.

  • Aoaoina Atu o le Talalelei i le Ala a le Faaola Faitau atili
  • O Le Amataina Faitau atili
  • Saite Fou mo Gaoioiga a le Autalavou

    Faafesootai le Mutuale ma le mea o aoaoina e le autalavou—vaai i le saite mo gaoioiga a le autalavou mo ni manatu.

    Asiasi i le saite
,