ข้ามการนำทางหลัก
จง
ตามเรามา
แหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำหรับเยาวชน
Jesus Teaching
 • การสอนพระกิตติคุณในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด

  คู่มือออนไลน์เล่มนี้จะช่วยให้ผู้นำเยาวชนรู้วิธีที่จะสร้างบรรยากาศที่เยาวชนสามารถเรียนรู้ เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณได้ดีที่สุด

  อ่าน
 • เริ่มอย่างไร

  ไม่แน่ใจจะเริ่มต้นตรงไหน ติดตามการอบรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ในสเตคและวอร์ดของท่าน ในขณะที่ท่านสามารถเริ่มต้นเตรียมตนเองบนหน้าเริ่มต้นนี้

  เริ่ม
 • แนวคิดในการเรียนรู้และการสอน

  ค้นหาแนวคิดที่นี่ถึงวิธีในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหมายและน่าดึงดูดที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมที่กระตือรือร้น

  รับแนวคิด