Haapae i te ratereraa rahi

atopa 2006

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa Fa’a’ā’ano
Fa’auta uira mai i te māteria fa’aro’o
Fa’auta uira i te video