Titlu Autor Ascultă Descarcă

Octombrie 2013

 
download

Mesajul Primei Preşedinţii

Responsabilitatea noastră de a salva
Preşedintele Thomas S. Monson

Mesajul învăţătoarelor vizitatoare

Misiunea divină a lui Isus Hristos: Creatorul

Carneţelul pentru conferinţa din octombrie

Idei de la conferinţă generală
Tina Spencer

Să predăm din Pentru întărirea tineretului

Sănătatea fizică şi echilibrul emoţional
Membrii pot solicita informaţii cu privire la linia autorităţii preoţiei Ryan Morgenegg

În Biserică

În Biserică
Îndeplineşte bine partea ta Vârstnicul Quentin L. Cook
Adolescenţii şi legămintele din templu Gary şi Susan Carter
Moştenirea noastră misionară LaRene Porter Gaunt şi Linda Dekker Lopez
Pregătiţi pentru ziua bătăliei Vârstnicul Eduardo Gavarret
Grăbirea lucrării de salvare
Am devenit un om al păcii Matthew D. Flitton

Glasuri ale sfinţilor din zilele din urmă

Glasuri ale sfinţilor din zilele din urmă
Cum pot să fiu misionar de succes? Lauren Bangerter Wilde
Să devenim misionari care urmează principiile din Predicaţi Evanghelia Mea Vârstnicul David A. Bednar
Zâmbeşte şi refuză Hazel Marie Tibule

Pentru întărirea tineretului

Fiţi puternici, fiţi sănătoşi, fiţi inteligenţi
Vârstnicul Adrián Ochoa
Să-I urmăm exemplul Melissa Zenteno

Întrebări şi răspunsuri

Întrebări şi răspunsuri
De ce şi ce anume trebuie să mărturisesc episcopului meu? Vârstnicul C. Scott Grow
Să-L invităm pe Salvator înăutru Vârstnicul O. Vincent Haleck
Diacon nou-nouţ Jane McBride Choate

Pe cărare

Aşteptând în Cartierele de Iarnă
Jennifer Maddy
Sfinţii se opresc în Cartierele de Iarnă Arie Van De Graaff

Martori speciali

Cum vorbeşte Isus Hristos cu profeţii?
Vârstnicul D. Todd Christofferson
Ajutând-o pe Violet Charlotte Mae Sheppard

Să aducem Societatea Primară acasă

Voi împărtăşi Evanghelia cu toţi copiii lui Dumnezeu
Camille din oraşul New York

Pagina noastră

Pagina noastră

Pentru copiii mici

Isus îi binecuvântează pe copiii mici
Jan Pinborough

Până ce ne vom revedea

Eu înjur…
R. Val Johnson

Portretul profetului

Portretul profetului: David O. McKay