Pealkiri Autor Kuula Laadi alla

Aprill 2015

 
download

Esimese Presidentkonna sõnum

President Monsoni kutse olla julge
Thomas S. Monson 

Noortele

Olla kellegi Sarah’ks
McKenzie Miller 

Lastele

Julgus pühakirjades
 

Külastusõpetuse sõnum

Jeesuse Kristuse omadused – ilma silmakirjalikkuse ja pettuseta
 

Me räägime Kristusest

Usu vägi
Amber Barlow Dahl 

Meie kodud, meie perekonnad

Pereõhtu – sa suudad seda!
 

Evangeeliumi klassika

Ta on üles tõusnud
David O. McKay 
Naiste vaimne mõjuStarla Awerkamp Butler 
Nõrkus ei ole pattWendy Ulrich 
Puhas jumalateenistusW. Christopher Waddell 
„Sind vajan, Issand, ma”Jonathan H. Westover 
Päästja isetu ja püha ohverdusBoyd K. Packer 

Viimse aja pühade hääled

Laula oma lemmikkirikulaulu
Angela O. Center 

Viimse aja pühade hääled

Tema lubadus olla alati meiega
Robyn Casper 

Viimse aja pühade hääled

Vaim sosistas mulle
Christina Albrecht Earhart 

Viimse aja pühade hääled

Me peame kohe templisse minema!
Mary Holmes Ewen 

Noortele täiskasvanutele

Sa mine usus
Elder Anthony D. Perkins 

Plakat:

Otsige Teda
 

Noortele

Tänu Josephile
Ted Barnes 

Noortele

Elav prohvet
Ezra Taft Benson 

Noortele

Päästja eeskuju kuulekusest
 

Meie oma

Meie oma
 

Noortele

Kuidas olla tark
Neil L. Andersen 

Päästmine

Kas tohib käia tantsuõhtutel või pidudel, kus tehakse halbu asju, et olla seal teistele heaks eeskujuks?
 

Päästmine

Kui suur mõju on Saatanal minu mõtete üle?
 

Noortele

Üks kari ja üks karjane
 

Küsimused ja vastused

Kuidas tunda end piisavalt mugavalt, et rääkida oma muredest piiskopiga?
 

Lapsed

Kes on sinu kangelane?
Charlotte Mae Sheppard 

Lapsed

Palved ja katedraalid
McKelle George 

Eriline tunnistaja

Miks on nii tähtis olla kuulekas?
Russell M. Nelson 

Hea mõte

Hea mõte
 

Pühakirja aeg

Jeesus teeb terveks pidalitõbise
Erin Sanderson 

Uue Testamendi pühakirjakujud

Jeesus teeb terveks haiged
 

Lapsed

Õige rada
Claudio D. Zivic 

Väiksematele lastele

Ma tean, et Jeesus armastab mind
Jane McBride Choate 
Ma tean, Päästja armastab mindTami Jeppson Creamer and Derena Bell 
100 aastat pereõhtut 
tähelepanekud 
Soovitusi pereõhtu pidamiseks