Pealkiri Autor Kuula Laadi alla

Oktoober 2016

 
download
Soovitusi pereõhtu pidamiseks

Esimese Presidentkonna sõnum

Kuulekuse õnnistused
President Thomas S. Monson

Külastusõpetuse sõnum

Perekond on Jumala seatud

Teenimine kirikus

Minu teenimisega täidetud pühapäevad
Jeffery A. Hogge

Meenutused

Melva viimane õhtusöömaaeg
Cheryl Harward Wilcox

Päästja viisil õpetamine

Rõõm õppimisest
Tad R. Callister
Väikelapsed ja sakrament Aaron L. West
Enesetapu mõistmine: ohumärgid ja ennetamine Kenichi Shimokawa, PhD
Prohvetlikud sõnad ootamatust kohast Colette Lindahl
Pereajalugu: rahu, kaitse ja lubadused Vanem Bradley D. Foster
Armastus või himu Joshua J. Perkey
Teenimine teispool Jordanit R. Val Johnson ja Rachel Coleman

Viimse aja pühade hääled

Paludes halastust
Matthew Crandall

Viimse aja pühade hääled

Inglid nimega härra ja proua Dunn
Nancy Little

Viimse aja pühade hääled

Pereajalootöö hooaeg
Rachel Lewis

Viimse aja pühade hääled

Kapten Moroni aitas mul põhikoolis õpetada
Ben Floyd

Meie kodu, meie perekond

Paastumine ja palvetamine Emma eest
Cecilie Norrung
Seiske kui tõeline millenniumi põlvkond Juhataja Russell M. Nelson
Keskmise kuumuse ime David A. Edwards

Plakat

Plakat: kujuta end ette uuesti üles ehitatuna
Vägi vastu pidada Jessica Turneri lugu jutustatuna Lynne Crandallile

Vastused Kiriku juhtidelt

Kuidas seada Kristus oma elus kesksele kohale?
Vanem D. Todd Christofferson
Õppimise retsept Rosemary Thackeray

Küsimused ja vastused

Mulle on öeldud, et mul peab olema sõpru, kes ei jaga minuga samu käitumisnorme, et ma võiksin enda käitumisnorme tugevdada. Kas see on tõsi?
Kala püüdmas Julia Ventura

Vastused apostlilt

Kuidas saan ma aidata muuta kodu kohaks, kus on rahu?
Vanem Gary E. Stevenson

Meie lehekülg

Meie lehekülg

Lapsed, kes on eeskujuks

Story lugu
Jill Hacking
Õppetund emalt Vanem Jairo Mazzagardi

Mormoni Raamatu kangelased

Mormoni Raamatu naiskangelased

Mormoni Raamatu lood

Rännak tõotatud maale

Värvimisleht

Muusika teeb mind õnnelikuks

Jällenägemiseni!

Issanda Kiriku jumalik geniaalsus
President Gordon B. Hinckley (1910–2008)
Tähelepanekud