Mesajul Primei Preşedinţii

Cel neprihănit va trăi prin credinţă

Tipăreşte Distribuie
  President Uchtdorf and his daughter visiting refugees

  Rabinul şi omul care făcea săpun

  Există o veche poveste iudaică despre un om care făcea săpun care nu credea în Dumnezeu. Într-o zi, în timp ce se plimba cu un rabin, el a spus: „Este ceva ce nu pot să înţeleg. Religia există de mii de ani. Dar, oriunde te uiţi, este răutate, corupţie, necinste, nedreptate, durere, foamete şi violenţă. Se pare că religia nu a îmbunătăţit lumea deloc. Aşadar, vă întreb, la ce foloseşte?”.

  Pentru o vreme, rabinul nu a răspuns, dar a continuat să meargă alături de omul care făcea săpun. În cele din urmă, s-au apropiat de un loc de joacă unde copiii acoperiţi de praf, se jucau cu pământ.

  „Este ceva ce nu înţeleg”, a spus rabinul. „Priveşte acei copii. Săpunul există de mii de ani şi, totuşi, acei copii sunt murdari. La ce foloseşte săpunul?”.

  Omul care făcea săpun a spus: „Dar, rabinule, nu este corect să dăm vina pe săpun din pricina acestor copii murdari. Săpunul trebuie să fie utilizat pentru a-şi putea îndeplini scopul”.

  Rabinul a zâmbit şi a spus: „Exact”.

  Cum vom trăi?

  Apostolul Pavel, citând un profet din Vechiul Testament, a rezumat ce înseamnă să fii credincios scriind: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă” (Romani 1:17).

  Poate că din această afirmaţie simplă înţelegem diferenţa dintre o religie care este firavă şi ineficientă şi una care are puterea de a transforma vieţi.

  Dar, pentru a înţelege ce înseamnă să trăim prin credinţă, noi trebuie să înţelegem ce este credinţa.

  Credinţa este mai mult decât un crez. Este încrederea deplină în Dumnezeu însoţită de fapte.

  Ea este mai mult decât o dorinţă.

  Este mai mult decât simplul fapt de a sta, de a da din cap şi de a spune că suntem de acord. Când spunem „cel neprihănit va trăi prin credinţă”, ne referim la faptul că suntem îndrumaţi şi conduşi de credinţa noastră. Noi acţionăm într-un mod care este în armonie cu credinţa noastră – nu datorită unei supuneri oarbe, ci datorită unei dragoste sincere şi pline de încredere faţă de Dumnezeul nostru şi faţă de înţelepciunea nepreţuită pe care El a revelat-o copiilor Săi.

  Credinţa trebuie să fie însoţită de fapte; altfel nu are viaţă (vezi Iacov 2:17). Nu este cu adevărat credinţă. Ea nu are puterea de a schimba un singur individ, cu atât mai puţin lumea.

  Femeile şi bărbaţii credincioşi se încred în Tatăl lor Ceresc milostiv – chiar şi în momente de incertitudine, chiar şi în momente de îndoială şi de adversitate când poate nu văd perfect sau nu înţeleg în mod clar.

  Femeile şi bărbaţii credincioşi merg cu hotărâre pe calea uceniciei şi se străduiesc să urmeze exemplul Salvatorului lor Preaiubit, Isus Hristos. Credinţa motivează şi, cu siguranţă, ne inspiră să ne îndreptăm inimile spre cer şi să-i ajutăm, să-i înălţăm şi să-i binecuvântăm, în mod activ, pe semenii noştri.

  Religia fără fapte este ca săpunul care rămâne în cutie. Acesta poate avea un potenţial extraordinar dar, în realitate, are puţină putere să schimbe ceva dacă nu îşi îndeplineşte scopul menit. Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos este o Evanghelie a faptelor. Biserica lui Isus Hristos ne învaţă adevărata religie sub forma unui mesaj al speranţei, credinţei şi carităţii, inclusiv al ajutorului spiritual şi temporal pe care îl oferim semenilor noştri.

  Cu câteva luni în urmă, soţia mea, Harriet, şi cu mine am mers într-o excursie de familie alături de câţiva dintre copiii noştri în zona Mării Mediterane. Am vizitat câteva tabere de refugiaţi şi ne-am întâlnit cu familii din ţările devastate de război. Aceşti oameni nu făceau parte din religia noastră, dar erau fraţii şi surorile noastre şi aveau nevoie urgentă de ajutor. Inimile noastre au fost profund mişcate când am văzut cu propriii ochi modul în care credinţa activă a membrilor Bisericii noastre oferă ajutor, alinare şi speranţă semenilor noştri nevoiaşi, indiferent de religia, naţionalitatea sau educaţia lor.

  Credinţa însoţită de faptele potrivite umple inima cu bunătate, mintea cu înţelepciune şi înţelegere, iar sufletul cu pace şi dragoste.

  Credinţa noastră poate să binecuvânteze şi să influenţeze, în mod drept, atât pe cei din jurul nostru, cât şi pe noi.

  Credinţa noastră poate umple lumea cu bunătate şi pace.

  Credinţa noastră poate transforma ura în iubire şi duşmanii în prieteni.

  Aşadar, cei neprihăniţi trăiesc acţionând cu credinţă; ei trăiesc având încredere în Dumnezeu şi mergând pe calea Sa.

  Şi, acesta este genul de credinţă care poate transforma persoane, familii, naţiuni şi lumea.

  Să predăm din acest mesaj

  Preşedintele Uchtdorf explică faptul că credinţa este mai mult decât o exprimare a unui crez. Credinţa adevărată în Tatăl Ceresc şi în Isus Hristos implică fapte, iar viaţa trăită prin credinţă are puterea de a transforma vieţi şi cămine. Îi puteţi invita pe cei cărora le predaţi să împărtăşească momente în care au văzut binecuvântările şi puterea datorate vieţii trăite prin credinţă – fie din exemplele lor personale sau observate în viaţa altora. Încurajaţi-i să se roage pentru a fi îndrumaţi să ştie cum să trăiască mai bine conform Evangheliei.

  Tineri

  Să slujim altora cu credinţă

  boys with shovels

  Preşedintele Uchtdorf ne spune că a noastră credinţă în Dumnezeu trebuie să fie „însoţită de fapte”. Când credinţa noastră este „însoţită de [fapte] potrivite”, explică dânsul, ea „umple… sufletul cu pace şi dragoste”. Având promisiunea acestei binecuvântări, putem produce o schimbare şi putem vedea acest lucru în vieţile noastre, dacă ne vom aloca timp să slujim cu credinţă. Vă puteţi ruga în fiecare dimineaţă şi să-I cereţi ajutor Domnului pentru a sluji altora. De exemplu, rugaţi-L să vă arate când un frate are nevoie de ajutor cu treburile casnice sau când un prieten are nevoie de un compliment. Apoi, când veţi primi un îndemn, acţionaţi! Dacă veţi face ca aceste rugăciuni şi această slujire să devină un obicei, atunci acţiunile voastre constante şi pline de credinţă vor binecuvânta atât viaţa voastră, cât şi viaţa altora. Preşedintele Uchtdorf promite că „[puteţi] transforma persoane, familii, naţiuni şi lumea”.

  Copii

  Încredere

  Încercaţi această activitate cu un prieten. Va trebui să aveţi încredere şi să urmaţi, cu atenţie, indicaţiile lui.

  Având în mână un pix sau un creion, închideţi ochii. Lăsaţi-vă prietenul să vă spună unde să desenaţi ochii, nasul, gura şi părul pe acest chip. După aceea, priviţi. Cum a ieşit? Puteţi colora chipul şi să desenaţi altul pentru a vă juca din nou!

  Uneori, este greu să urmăm indicaţii. Dar, când încercăm să-L urmăm pe Tatăl Ceresc ascultând de Duhul Sfânt, El ne va ajuta. Putem întotdeauna să ne încredem în El.