• Home
  • Kyrkans Presidenters Lärdomar: Brigham Young

Kyrkans Presidenters Lärdomar: Brigham Young


Kapitel Rubrik Sida

Hela lektionsboken

 
titelsidai–ii 
Inledningv–vi 
Historiskt sammandragvii 
Kapitel 1Kapitel 1: Brigham Youngs verksamhetviii–13 
Kapitel 2Kapitel 2: Definition av evangeliet14–20 
Kapitel 3Kapitel 3: Att efterleva evangeliet21–27 
Kapitel 4Kapitel 4: Att känna och ära gudomen28–35 
Kapitel 5Kapitel 5: Att ta emot Jesu Kristi försoning36–40 
Kapitel 6Kapitel 6: Kommunikation mellan Gud och människan41–47 
Kapitel 7Kapitel 7: Frälsningsplanen48–53 
Kapitel 8Kapitel 8: Tro på Herren Jesus Kristus54–59 
Kapitel 9Kapitel 9: Omvändelse och dop60–65 
Kapitel 10Kapitel 10: Den Helige Andens inflytande66–69 
Kapitel 11Kapitel 11: Att välja lydnadens väg70–77 
Kapitel 12Kapitel 12: Att förhindra personligt avfall78–84 
Kapitel 13Kapitel 13: Att bereda sig för evigt framåtskridande85–91 
Kapitel 14Kapitel 14: Olika evangelieutdelningar92–99 
Kapitel 15Kapitel 15: Koloniseringen av Västern100–109 
Kapitel 16Kapitel 16: Byggandet av Sion110–17 
Kapitel 17Kapitel 17: Skrifterna118–24 
Kapitel 18Kapitel 18: Prästadömet125–30 
Kapitel 19Kapitel 19: Hjälpföreningen och den enskildes ansvar131–36 
Kapitel 20Kapitel 20: Kyrkans organisation och styrelse137–43 
Kapitel 21Kapitel 21: Att hedra sabbaten och sakramentet144–53 
Kapitel 22Kapitel 22: Tionde och helgelse154–62 
Kapitel 23Kapitel 23: Att förstå det nya och eviga äktenskapsförbundet163–69 
Kapitel 24Kapitel 24: Att undervisa familjen170–76 
Kapitel 25Kapitel 25: Att utveckla tacksamhet, ödmjukhet och ärlighet177–82 
Kapitel 26Kapitel 26: Lycka och samhörighet183–91 
Kapitel 27Kapitel 27: Att inhämta kunskap genom studier och tro192–201 
Kapitel 28Kapitel 28: Att utöva självkontroll202–209 
Kapitel 29Kapitel 29: Living the Word of Wisdom210–15 
Kapitel 30Kapitel 30: Att utveckla en kristuslik inställning till varandra216–24 
Kapitel 31Kapitel 31: Sparsamhet, flit och oberoende225–33 
Kapitel 32Kapitel 32: Timliga rikedomar och Guds rike234–41 
Kapitel 33Kapitel 33: Missionsarbete242–50 
Kapitel 34Kapitel 34: Att stärka de heliga genom Andens gåvor251–59 
Kapitel 35Kapitel 35: Välsignelserna med prövningar, tuktan och förföljelse260–66 
Kapitel 36Kapitel 36: Jordiska styrelseskick och Guds rike267–71 
Kapitel 37Kapitel 37: Att förstå döden och uppståndelsen272–78 
Kapitel 38Kapitel 38: Andevärlden279–84 
Kapitel 39Kapitel 39: Den eviga domen285–90 
Kapitel 40Kapitel 40: Frälsning genom Jesus Kristus291–97 
Kapitel 41Kapitel 41: Templets förordningar298–305 
Kapitel 42Kapitel 42: Tempeltjänst306–13 
Kapitel 43Kapitel 43: Vårt sökande efter sanningen och ett personligt vittnesbörd314–22 
Kapitel 44Kapitel 44: Guds rike och Israels insamling323–29 
Kapitel 45Kapitel 45: Den sista tiden330–35 
Kapitel 46Kapitel 46: Föräldraansvaret336–42 
Kapitel 47Kapitel 47: President Brigham Youngs vittnesbörd om profeten Joseph Smith343–51 
Kapitel 48Kapitel 48: En maning till enighet, ett vittnesbörd och en välsignelse352–59 
Citerade verk och förkortningar som används360–61