Liahona, Enero 2009
  Footnotes

  Liahona, Enero 2009

  Tingnan mo kung mahahanap mo ang Bulgarian na singsing na CTR na nakatago sa isyung ito. Piliin ang tamang pahina!

  Sa pabalat

  Front: I Saw a Light, by Jon McNaughton. Back: Martyrdom of Joseph and Hyrum, by Gary Smith.

  Pabalat ng Ang Kaibigan

  Paglalarawan ni Steve Kropp.