Dar pokuty
  Footnotes

  Przesłanie od Pierwszego Prezydium na styczeń 2018 r.

  Dar pokuty

  „Spoczywa na nas odpowiedzialność, aby wznieść się z poziomu mierności do umiejętności, z niepowodzenia do osiągnięcia”, nauczał Prezydent Monson. „Naszym zadaniem jest stać się jak najlepszym. Jednym z najwspanialszych darów Boga jest radość ciągłego podejmowania prób, ponieważ żadna porażka nie musi być ostateczna”1.

  Często kojarzymy dni poprzedzające Nowy Rok z postanowieniami i celami. Ponownie staramy się udoskonalić, zmienić, spróbować jeszcze raz. Prawdopodobnie najważniejsze w tych próbach będzie zrozumienie tego, co Prezydent Monson nazwał „darem pokuty”2.

  W poniższych fragmentach z jego nauk wygłoszonych od momentu, kiedy został Prezydentem Kościoła, Prezydent Monson radzi nam, abyśmy „mogli otrzymać przebaczenie naszych grzechów i aby nasze serca mogły stać się czyste przez zadośćuczynienie krwią Chrystusa”3.

  Cud wybaczenia

  „Wszyscy podejmujemy niewłaściwe decyzje. Jeśli jeszcze nie dokonaliśmy poprawek, zapewniam was, że można to zrobić. Proces ten nazywa się pokutą. Błagam was, abyście naprawili swoje błędy. Nasz Zbawiciel umarł, aby zapewnić wam i mnie ten pełen błogosławieństwa dar. Choć ścieżka nie jest łatwa, obietnica jest rzeczywista: ‘Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją’ [Ks. Izajasza 1:18]. ‘I ja, Pan, nie pamiętam ich więcej’ [NiP 58:42]. Nie ryzykujcie własnego życia wiecznego. Jeśli zgrzeszyliście, to im szybciej rozpoczniecie drogę powrotną, tym szybciej odnajdziecie słodki pokój i radość, które przychodzą wraz z cudem wybaczenia”4.

  Powrót na właściwą ścieżkę

  „Chociaż konieczne jest, byśmy wybierali mądrze, czasami podejmujemy niemądre decyzje. Dar pokuty, dany przez naszego Zbawiciela, umożliwia nam skorygowanie kursu, abyśmy mogli powrócić na ścieżkę, która powiedzie nas ku chwale celestialnej, do jakiej dążymy”5.

  Droga powrotna

  „Jeśli ktoś z was potknął się, zapewniam was, że istnieje droga powrotna. Proces ten nazywa się pokutą. Choć ta ścieżka jest trudna, wasze wieczne zbawienie zależy właśnie od niej. Czy coś ma większą wartość od podejmowania takich wysiłków? Błagam was, postanówcie tu i teraz, że podejmiecie kroki niezbędne do pełnej pokuty. Im szybciej to zrobicie, tym szybciej będziecie mogli doświadczyć pokoju, ciszy i pewności, o których mówił Izajasz [zob. Ks. Izajasza 1:18]”6.

  Ludzie mogą się zmienić

  „Pamiętajmy o tym, że ludzie mogą się zmienić. Mogą wyzbyć się złych nawyków. Mogą odpokutować za grzechy. Mogą godnie dzierżyć kapłaństwo. I mogą pilnie służyć Panu”7.

  Stać się znów czystym

  „Jeśli jest coś nie tak w waszym życiu, otwarta jest droga, którą możecie zawrócić. Zaprzestańcie wszelkiej nieprawości. Porozmawiajcie ze swoim biskupem. Niezależnie od problemu, można nad nim popracować dzięki odpowiedniej pokucie. Możecie znowu stać się czyści”8.

  Niezbędna rola Zbawiciela

  „Osobą niezbędną w planie [zbawienia] jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Bez Jego zadość czyniącej ofiary wszystko byłoby stracone. Jednak nie wystarczy jedynie wierzyć w Niego i Jego misję. Musimy pracować i uczyć się, badać i modlić się, pokutować i doskonalić. Musimy poznać prawa Boże i żyć według nich. Musimy otrzymać Jego obrzędy zbawienia. Jedynie czyniąc to, osiągniemy prawdziwe, wieczne szczęście”9.

  Przypisy

  1. „The Will Within”, Ensign, maj 1987, str. 68.

  2. „Wybory”, Liahona, maj 2016, str. 86.

  3. Mosjasz 4:2.

  4. „Trzy zasady wyboru”, Liahona, listopad 2010, str. 69.

  5. „Wybory”, str. 86.

  6. „Przestrzegajcie przykazań”, Liahona, listopad 2015, str. 85.

  7. „Postrzegajcie ludzi takimi, jakimi mogą się stać”, Liahona, listopad 2012, str. 68.

  8. „Moc kapłaństwa”, Liahona, maj 2011, str. 67.

  9. „Doskonała ścieżka prowadząca do szczęścia”, Liahona, listopad 2016, str. 80–81.