titulní strana
  Footnotes

  Zkušenost s povznesením učení pro institut

  Vydala
  Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
  Salt Lake City, Utah

  Připomínky a návrhy na opravy jsou vítány. Zasílejte je prosím, včetně nalezených chyb, na adresu:

  Seminaries and Institutes of Religion Information Services

  50 East North Temple Street

  Salt Lake City, Utah 84150-0008

  USA

  E-mail: si-research@ldschurch.org

  Uveďte prosím své celé jméno, adresu, sbor a kůl.

  Nezapomeňte uvést název příručky. Poté napište své připomínky či náměty.