tiitelleht
  Footnotes

  Instituudi õppimise täiustamise kogemus

  Välja andnud
  Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
  Salt Lake City, Utah

  Ootame teie kommentaare ja parandusi. Palume need ja samuti teated vigade kohta saata järgmisele aadressile:

  Seminaries and Institutes of Religion Information Services

  50 East North Temple Street

  Salt Lake City, Utah 84150-0008

  USA

  E-post: si-research@ldschurch.org

  Palume kirja panna täisnimi, aadress, kogudus ja vai.

  Ärge unustage lisamast käsiraamatu pealkirja. Seejärel pange kirja oma kommentaarid.