Den eviga familjen – Elevernas läsuppgifter
  Footnotes

  Den eviga familjen – Elevernas läsuppgifter

  Obs: Du förväntas inte läsa föreslaget material som inte finns tillgängligt på ditt språk.

  Lektion

  Titel

  Förslag på läsning

  1

  Tillkomsten av ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”

  2

  Profeter och apostlar förkunnar högtidligt

  3

  Vår gudomliga potential

  4

  Familjen och den stora planen för vår lycka

  5

  Jordelivets villkor

  6

  Familjen har en central roll i vår himmelske Faders plan

  7

  Äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud

  8

  Könsroller och evig identitet

  9

  Mannens gudomliga roller och ansvar

  10

  Kvinnans gudomliga roller och ansvar

  11

  Förberedelse för evigt äktenskap

  12

  Templets förrättningar och förbund

  13

  Förbättra vår tillbedjan i templet

  14

  Att bli frälsare på Sions berg

  15

  Evigt äktenskap

  16

  Den heliga fortplantningsförmågan

  17

  Befallningen att föröka sig och uppfylla jorden

  18

  Att vårda äktenskapet

  19

  Att skapa ett liv och hem med Kristus i centrum

  20

  Att bevara tro och vittnesbörd

  21

  Att fostra barn i kärlek och rättfärdighet

  22

  Att skapa en framgångsrik familj

  23

  Att sörja för timliga behov

  24

  Ensamstående vuxna medlemmar i kyrkan

  25

  Att utöva tro under svåra familjeförhållanden

  26

  Ansvariga inför Gud

  27

  Profetiska varningar angående familjen

  28

  Att främja familjen som samhällets grundläggande enhet