Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Tetor 2011

 
download

Mesazhi i Presidencës së Parë

Premtime të Çmuara të Librit të Mormonit
Thomas S. Monson 
Profeti Jozef Smith: Përkthyesi i Librit të Mormonit 
Çfarë Mëson Libri i Mormonit mbi Dashurinë e PerëndisëRussell M. Nelson 
Historia e Librit të Mormonit 
Tabela Kronologjike e Librit të Mormonit 
Kush e Shkroi Librin e Mormonit? 
Libri i Mormonit: Një Dëshmitar me Biblën 
Si ta Studiojmë Librin e MormonitD. Todd Christofferson 
Ëndrra e Lehit: Duke u Mbajtur me Vendosmëri te ShufraDavid A. Bednar 
Libri i Mormonit: Duke na Forcuar Besimin në Kohën TonëNeil L. Andersen 

Mesazhi i Vizitave Mësimore

Nëse Ne Nuk Dyshojmë
Julie B. Beck 
Dy Mijë Djem LuftëtarëBonnie Hart Murray and Janice Kapp Perry 
Mësime për Kohën Tonë: 
Libri i Mormonit – Gurthemeli i Besimit TonëEzra Taft Benson 
Një Punë e ShenjtëDavid A. Feitz 
Nëse Ju Vërtet Doni ta Dini, Ju Do ta DiniWalter F. González 

Afishe

Afishe: Një Zë nga Pluhuri
 
Një Zjarr që Digjet brenda MejeMichael Morris 

Si e Ndryshoi Libri i Mormonit Jetën Time

Si e Ndryshoi Libri i Mormonit Jetën Time
 
Ku Mund të Gjej Përgjigje?Olga Ovcharenko 
Unë Ndjeva një Zjarr BrendaClaudia Williams 
Libri i Mormonit më Foli MuaGina Baird 
Unë e Vura në Provë Premtimin e MoronitFrancesco Ferraresi 
Çdo Gjuhe dhe PopulliLia McClanahan 
Pyetje të Zakonshme rreth Librit të Mormonit 
Një Dëshmi, një Besëlidhje dhe një DëshmitarJeffrey R. Holland