Pühakirja aeg

Peetrus, Korneelius ja ingel

Erin Sanderson

Artikli autor elab Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis.

Prindi Jaga

    Õppige sel aastal koos Uut Testamenti!

    Kui Jeesus üles tõusis ja taevasse naasis, jutlustasid Peetrus ja teised apostlid mitmes paigas, kuid ainult juutidele.

    Korneelius oli Rooma armeeohvitser. Ta uskus Jumalat, kuid polnud juut. Talle ilmus ingel ja käskis tal kutsuda Peetrus. Korneelius saatis oma mehed Peetrust otsima ja Püha Vaim käskis Peetrusel nendega kaasa minna.

    Korneeliuse majas õpetas Peetrus paljusid sinna kogunenud inimesi. Ta rääkis neile Jeesuse Kristuse evangeeliumist, nad tundsid Püha Vaimu ning teadsid, et see on tõde. Kui Peetruse sõbrad said teada, et ta õpetas inimesi, kes polnud juudid, olid nad üllatunud. Kuid Peetrus ütles neile, et oli teada saanud, et Jeesuse Kristuse evangeelium on kõikide jaoks. (Vt Ap 10:1–48; 11:1–18.)

    Vasakul: Craig Stapley illustratsioon; paremal: Heinrich Hofmann, Kristuse näopilt, fragment, avaldatud C. Harrison Conroy Co loal.