Soovitusi pereõhtu pidamiseks

Prindi Jaga

    Väljaanne sisaldab artikleid ja tegevuste soovitusi, mida saab kasutada pereõhtul. Järgnevalt on esitatud kaks ideed.

    Pereõhtu tähistamine, lk 26: Peate te pereõhtut usinasti igal nädalal või on see teie esimene katse, kaaluge erilise pereõhtu pidamist ja seda pereõhtu auks! Artiklit lugedes võite näha, kuidas kogu maailma pered naudivad üheskoos aja veetmist ja evangeeliumi õppimist. Võite arutada, kuidas saavutada oma pereõhtu pidamise eesmärki. Kuidas võite seda mugandada oma pere vajadustele? Võite perekonnana uuesti pühenduda, et muuta hoolimata olukorrast see 100-aastane traditsioon oma kodus prioriteediks.

    Mark Jarmani illustratsioonid

    Abi leidmine, lk 72: Võite lugeda seda artiklit koos perega ja seejärel arutada järgmiste küsimuste üle: 1) Milliste piltide või meediaga võivad lapsed kokku puutuda? 2) Milliseid neist ei ole meil hea vaadata või millele keskenduda? 3) Mida teeks iga inimene situatsioonis, kus ta näeb või kuuleb midagi, mida ei tohiks? Arutage artiklis „Oo, ei! Mis nüüd saab?” (lk 74) toodud strateegiaid, kui teil on vaja abi ideede leidmisel (situatsioonist eemaldumine, vanematele rääkimine, teenimine, jne).