A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok

A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok


Megjegyzés: Nem követelmény azoknak a javasolt anyagoknak az elolvasása, amelyek nem érhetőek el az anyanyelveden.

lecke

cím

javasolt olvasmányok

1

Egy bámulatos mű és csoda

2

Az első látomás

3

A Mormon könyve napvilágra kerülése

4

A Mormon könyve – vallásunk záróköve

5

A papság visszaállítása

6

Az egyház megszervezése

7

Hirdesd az örök evangéliumot!

8

Az utolsó napi Izráel összegyűjtése

9

Kövesd az élő prófétát!

10

Keresd az igazságot!

11

Az Úr hangja a Tan és a szövetségekben

12

További szentírások napjainkban

13

„A látomás”

14

A Kirtland templom és a papsági kulcsok

15

Erő az ellenállás közepette

16

A halottak megváltása

17

Evangéliumi tanítások Nauvooban

18

A Segítőegylet és az egyház

19

Az örökkévaló házasság és család tana

20

Többnejűség

21

Joseph Smith prófétai küldetése

22

Joseph Smith próféta vértanúsága

23

Utódlás az elnökségben

24

Nauvoo elhagyása és a nyugatra vezető út

25

A utahi háború és a Mountain Meadows-i mészárlás

  • “Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints,” [Béke és erőszak a XIX. századi utolsó napi szentek között] Gospel Topics, [Evangéliumi témák] lds.org/topics.

26

Kinyilatkoztatás a papságról

27

A világ felkészítése Jézus Krisztus második eljövetelére

28

A szabadítás munkájának meggyorsítása