Lolomi
Faasoa Atu

O Le Tusi a Moronae

Mataupu 8

O le papatisoina o tamaiti o se mea leaga inosia—Ua ola tamaiti laiti ia Keriso ona o le Togiola—O le faatuatua, salamo, agamalu ma le maualalo o le loto, mauaina o le Agaga Paia, ma le tumau e oo i le iuga, e tau i le olataga. E tusa o le 401–421 T.A.

1 O se tusi a lou atamā o Mamona, na tusi mai ia te au, o Moronae; ma sa tusi mai ia te au ae lei pine ona uma ona valaauina o au i le galuega. Ma sa faapenei ona ia tusi mai ia te au, fai mai:

2 Lou atalii pele e, Moronae, ou te olioli tele ona ua manatu mai lou Alii o Iesu Keriso ia te oe, ma ua ia valaauina oe i lana auaunaga, ma i lana galuega paia.

3 Ou te manatu pea ia te oe i au talosaga, ma tatalo atu pea i le Atua le Tamā, i le suafa o lona Alo Paia, o Iesu, ia ona tausia oe, e ala i lona aagalelei e le gata ma lona ealofa tunoa, i le tumau i le faatuatua i lona suafa e oo i le iuga.

4 Ma o lenei, lou atalii e, ou te tautala atu ia te oe e uiga i lena mea ua ou faanoanoa tele ai: aua ou te faanoanoa i le tutulai mai o ni afinauga i totonu o outou.

5 Aua, afai ua ou iloaina le mea moni, sa i ai ni finauga i totonu o outou e uiga i le papatisoina o a outou fanau laiti.

6 Ma o lenei, lou atalii e, ou te manao ia e galue ma le filiga, ina ia aveeseina lenei sese tele mai totonu o outou; ona, o le faamoemoe lenei ua ou tusia ai lenei tusi.

7 Aua e lei pine ona mavae ona ou iloa o nei mea mai ia te oe, sa ou ole atu i le Alii e uiga i le mataupu. Ma sa oo mai ia te au le aafioga a le Alii e ala i le mana o le Agaga Paia, ua fetalai mai:

8 Faalogo mai i upu a Keriso, lou Togiola, lou Alii ma lou Atua. Faauta, ou te lei sau i le lalolagi e valaau atu i e amiotonu ae o e agasala ia salamo; ua le manaomia e e ua amaloloina se fomai, ae o i latou o e ua mamai; o le mea lea, ua emaloloina itamaiti laiti, ona ua le mafai ona latou faia se oagasala; o le mea lea ua aveese mai ia te i latou, ia te au, le fetuu o uAtamu, ua leai ai sona mana i luga o i latou; ma ua aveese atu le tulafono o le fperitomeina, e ala ia te au.

9 Ma o le ala lenei na faaali mai ai e le Agaga Paia ia te au le afioga a le Atua; o le mea lea, lou atalii pele e, ua ou iloa ai o se ula totoa i luma o le Atua, lo outou papatisoina o fanau laiti.

10 Faauta ou te fai atu ia te outou o le mea lenei ia outou aoao atu—o le salamo ma le papatisoga ia i latou o e ua atali atu ma mafai ona faia le agasala; ioe, aoao atu i matua e tatau ona latou salamo ma papatisoina, ma faalotomaualalalo i latou lava e pei o a latou efanau laiti, ma o le a faaolaina ai i latou uma faatasi ma a latou fanau laiti.

11 Ma e le manaomia e a latou afanau laiti se salamo, po o le papatisoga. Faauta, o le papatisoga ua mo le salamo i le faataunuuina o poloaiga mo le efaamagaloina o agasala.

12 Ae o afanau laiti ua ola ia Keriso, mai lava i le faavaega o le lalolagi; afai ua le faapea, o le Atua o se Atua faaauau, ma o se Atua feliuliuai foi, ma o se ua efaailoga tagata; ona o le a le toatele o fanau laiti ua feoti e aunoa ma le papatisoga!

13 O le mea lea, afai e le mafai ona faaolaina o fanau laiti e aunoa ma le papatisoga, po ua latou o atu i le seoli e le gata.

14 Faauta ou te fai atu ia te oe, o ia o le ua manatu ua manaomia e fanau laiti le papatisoga ua i ai o ia i le au oona ma fusi o le amioletonu; aua ua le i ai ia te ia le afaatuatua, faamoemoe, po o le alofa mama; o le mea lea, afai e vavae ese o ia ao i ai ia te ia lea manatu, o le a alu ifo o ia i lalo i seoli.

15 Ona ua matua leaga lava le amioleaga o le manatu e faapea e faaolaina e le Atua se tasi tamaitiiti ona ua papatisoina, ae o le a fano le tasi ona ua le papatisoina.

16 Oi talofa ia te i latou e faapiopioina ala o le Alii i lenei ala, ona o le a fano i latou vagana ai ua latou salamo. Faauta, ou te tautala atu ma le lotoa, ona ua ou maua le apule mai le Atua; ma ou te le fefe po o a mea e mafai ona faia e tagata; ona e elafo ese i fafo e le ialofa ua atoatoa le fefe uma.

17 Ma ua tumu au i le aalofa mama, le alofa tumau-faavavau lea; o le mea lea, ua tutusa fanau laiti uma ia te au; o le mea lea, ua ou alofa i efanau laiti i se alofa ua atoatoa; ma ua tutusa i latou uma ma ua tofusia i le olataga.

18 Ona ua ou iloa o le Atua e le o se Atua faaauau, po o se tagata ua feliuliuai; ae ua ale feliuliuai o ia mai le faavavau eatoa i le faavavau atoa.

19 E le mafai e afanau laiti ona salamo; o le mea lea, o se amioleaga tele le faafitia o le alofa mutimutivale mama o le Atua mai ia te i latou, ona ua ola uma i latou ia te ia ona o lona ealofa mutimutivale.

20 Ma o ia o le e fai mai e manaomia e fanau laiti le papatisoga ua ia faafitia le alofa mutimutivale o Keriso, ma fai ma meanoa lana atogiola ma le mana o lana togiola.

21 Oi talofa i e faapea, ona ua latou onofia i le oti, aseoli, ma le emafatia e le gata. Ou te tautala atu ia upu ma le lotoa; ua poloaiina ai au e le Atua. Ia outou faalogo i ai ma uai i ai, a leai o le a tutu e faasaga ia te outou i le inofoa-faamasino o Keriso.

22 Aua faauta, ua aola fanau laiti uma ia Keriso, ma i latou uma foi o e ua aunoa ma le etulafono. Aua e oo mai le mana o le itogiola i luga o i latou uma o e ua aunoa ma le tulafono; o le mea lea, o ia o le ua le tausalaina, po o ia o le ua le i lalo o se tausalaga, e le mafai ona salamo; ma o e faapena ua le aoga i ai le papatisoga—

23 Ae o se ulaga i luma o le Atua, ua faafitia ai le alofa mutimutivale o Keriso, ma le mana o lona Agaga Paia, ma le tuuina atu o le faalagolago i galuega amamate.

24 Faauta, lou atalii e, e le tatau lava ona i ai o lenei mea; ona o le asalamo e mo i latou ua i ai i lalo o le tausalaga ma lalo o le fetuu o le tulafono ua solia.

25 Ma o fua muamua o le asalamo o le epapatisoga; ma o le papatisoga e oo mai e ala i le faatuatua e faataunuu ai poloaiga; ma o le faataunuuina o poloaiga e maua ai le ifaamagaloina o agasala;

26 Ma o le faamagaloina o agasala e maua ai le aagamalu, ma le maualalo o le loto; ma o le agamalu ma le maualalo o le loto e oo mai ai le asiasiga a le eAgaga Paia, o le iFaamafanafana lea na te faatumuina le tagata i le ofaamoemoe ma le ualofa atoatoa, o le alofa lea e tumau e ala i le ffiliga i le gtatalo, seia oo mai le iuga, pe a mau le lau paia uma faatasi ma le Atua.

27 Faauta, lou atalii e, o le a ou toe tusi atu ia te oe pe a le vave ona ou alu atu i fafo e faasaga ia sa Lamanā. Faauta, o le afaamaualuluga o lenei atunuu, po o tagata o sa Nifaē, ua faamaonia ai lo latou faaumatiaga vagana ai o le a latou salamo.

28 Ia e tatalo mo i latou, lou atalii e, ina ia oo mai le salamo ia te i latou. Peitai faauta, ou te fefe nei le toe ataumafai le Agaga ia te i latou; ma i le vaega lenei o le laueleele, o loo latou saili foi e tuu i lalo le mana ma le pule atoa lea ua sau mai le Atua; ma ua latou eteena le Agaga Paia.

29 Ma ina ua uma ona latou teena se malamalama tele faapea naua, lou atalii e, o le a vave ona fano o i latou, i le faataunuuina o valoaga na fetalaia e perofeta, faapea foi ma fetalaiga a lo tatou Faaola lava ia.

30 Tofa ia, lou atalii e, seia ou tusi atu ia te oe, pe seia ou toe feiloai ma oe. Amene.