Sarintanin’ny toerana manan-tantara ho an’ny Fiangonana

Jery ankapobeny sy maribolana

Ny soritsoritra eo amin’ny sarintany eo ambany dia manondro ny toerana misy ny tsirairay amin’ireo sarintany mitondra laharana izay omena manaraka izao. Ireto sarintany ireto dia ahitana faritra midadasika ary koa faritra mitangorongorona ara-jeôgrafia.

  1. Etazonia Avaratra Atsinanana

  2. Palmyra-Manchester, New York, 1820–1831

  3. Ny Faritr’i New York, Pennsylvania, ary Ohio any Etazonia

  4. Kirtland, Ohio, 1830–1838

  5. Ny Faritr’i Missouri, Illinois, ary Iowa any Etazonia

  6. Ny Dian’ny Fiangonana Miankandrefana

  7. Sarintanin’Izao Tontolo Izao

Fanondroana anaran-toerana manan-tantara ho an’ny Fiangonana

Jery ankapoben’ny sarintany(tsindrio raha atao lehibebe kokoa)(tsindrio raha atao lehibebe kokoa)

Izao manaraka izao no fanalahidy hahatakarana ireo marika sy tarehintsotratra izay ampiasaina eo amin’ny sarintany. Anampy izany, ny sarintany tsirairay dia mety hirakitra fanalahidy miaraka amin’ny fanazavana ireo fanampin-tarehi marika izay an’izany sarintany izany manokana.

maribolana(tsindrio raha atao lehibebe kokoa)(tsindrio raha atao lehibebe kokoa)