Barnens nya avdelning i Liahona
  Footnotes

  Endast digitalt

  Barnens nya avdelning i Liahona

  Med början 2019 förändrades barnens sidor i Liahona på tre huvudsakliga sätt:

  • En separat del. Nu har barnen bättre tillgång till trosstärkande berättelser och aktiviteter på barnens sidor, som kallas Vännen. Liahona fortsätter också ha artiklar för vuxna, unga vuxna och ungdomar.

  • Fler sidor. En utökning från 14 till 24 sidor innebär fler berättelser, aktiviteter och idéer för undervisning av barn hemma och i Primär. (Undervisningsförslagen stämmer överens med de nya Kom och följ mig-resurserna.)

  • Nytt papper. Det nya barnvänliga papperet är lättare att klippa i, färglägga och rita på.

  Vännen inkluderas i prenumerationen på Liahona utan extra kostnad och skickas tillsammans med tidningen. Just nu kan Vännen inte beställas separat.

  Alla som får Liahona kan ge barn tillgång till Vännen. De som inte har barn hemma kan ge den till ett barnbarn, en vän eller granne, eller en primärledare som kan ge den till ett barn i församlingen eller grenen.

  För att beställa en prenumeration eller ge en som gåva, gå till store.lds.org, kontakta närmaste distributionscenter eller prata med din församlings- eller grenskamrer.

  Låt Liahona veta hur du använder nya Vännen hemma och i kyrkan genom att mejla liahona@ldschurch.org.