tanulmányozást folytató nő

Evangéliumi témák esszék

Az 1830-as évek elején, amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza még 3 éve sem szerveződött meg, az Úr arra kérte az egyház tagjait, hogy törekedjenek bölcsességre tanulmányozás és a hit gyakorlása által:

„És mivel nincs mindenkinek hite, keressetek szorgalmasan, és tanítsátok egymásnak a bölcsesség szavait; igen, keressétek ki a legjobb könyvekből a bölcsesség szavait; törekedjetek a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hit által is” (T&Sz 88:118).

Többet jelent ez az evangélium megismerésére való egyszerű felszólításnál. Felhívás az Úrtól annak felismerésére, hogy a tudás nem minden forrása egyformán megbízható. „A legjobb könyvekből” keresni nem egyetlen nézőpont megismerését jelenti, hanem azt is megkívánja tőlünk, hogy megkülönböztessük a megbízható és a nem megbízható forrásokat.

Felismerve azt, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházával kapcsolatban sok információt közvetítenek napjainkban megkérdőjelezhető és gyakran pontatlan források, az egyház tisztségviselői 2013-ban egy közérthető, mélyreható esszésorozat publikálásába kezdtek számos témát illetően. Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma által jóváhagyott ezen esszék célja az volt, hogy több különböző forrásból és kiadványból gyűjtsenek pontos információkat, melyeket aztán közzétesznek az LDS.org honlap Gospel Topics [Evangéliumi témák] részében, ahonnan az anyag könnyebben hozzáférhető és tanulmányozható lesz az egyháztagok és minden érdeklődő fél számára.

Az egyház nagy hangsúlyt fektet a tudásra, valamint az egyház történetével, tanával és gyakorlataival kapcsolatos megfelelő információk megismerésének jelentőségére. A folyamatos kutatómunkát, az egyház tananyagának átdolgozását, valamint a szentírások rendszerezettebb és átfogóbb tanulmányozását lehetővé tévő legújabb technikai vívmányok használatát mind e célból szorgalmazta az egyház. Ismételten arra ösztönözzük az egyház tagjait, hogy tanulmányozzák a jobb oldalon található linkekben utalt Evangéliumi témák esszéket, miközben „a tanulásra [törekszenek], méghozzá tanulmányozás és hit által is”.

Vissza az Evangéliumi témákhoz >