Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Tetor 2013

 
download

Mesazhi i Presidencës së Parë

Përgjegjësia Jonë për t’i Shpëtuar
Nga Presidenti Tomas S. Monson

Mesazhi i Vizitave Mësimore

Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit: Krijuesi

Bllok Shënimesh për Konferencën e Tetorit

Ide nga Konferenca e Përgjithshme
Nga Tina Spenser

Mësimdhënie nga Për Forcën e Rinisë

Shëndeti Fizik dhe Emocional
Anëtarët Mund të Kërkojnë Hierarkinë e Autoritetit të Priftërisë Nga Rajën Morgeneg

Rreth Kishës

Rreth Kishës
Luajeni Mirë Rolin Tuaj Nga Plaku Kuentin L. Kuk,
Adoleshentët dhe Besëlidhjet e Tempullit Nga Geri dhe Suzan Karter
Trashëgimia Jonë e Madhe Misionare Nga Larin Porter Gant dhe Linda Deker Lopez
Gati për Ditën e Betejës Nga Plaku Eduardo Gavaret,
Përshpejtimi i Punës për Shpëtim
Të Bërit një Njeri i Paqes Nga Methju D. Fliton

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Si Mund të Jem një Misionare e Suksesshme? Nga Loren Bangerter Uajld
Të Bërit një Misionar për Predikimin e Ungjillit Tim Nga Plaku Dejvid A. Bednar,
Thjesht Buzëqeshni dhe Thoni “Jo” Nga Hazel Mari Tibule

Për Forcën e Rinisë

Ji i Fortë, Ji i Shëndetshëm, Ji i Zgjuar
Nga Plaku Adrián Oçoa,
Shkoni Pas Gjurmëve të Tij Nga Melisa Zenteno

Pyetje & Përgjigje

Pyetje e Përgjigje
Përse dhe Çfarë Duhet t’i Rrëfej Peshkopit Tim? Nga Plaku C. Skot Grou,
Ta Ftojmë Shpëtimtarin që të Hyjë Brenda Nga Plaku O. Vinsent Halek,
Dhjak Fringo i Ri Nga Xhejn Mek-Brajd Çoejt

Pas Gjurmëve

Duke Pritur në Lagjet Dimërore
Nga Xhenifer Medi
Shenjtorët Ndalojnë te Lagjet Dimërore Nga Ari Van De Graf

Dëshmitar i Veçantë

Si i flet profetit Jezu Krishti?
Nga Plaku D. Tod Kristoferson,
Ndihmë për Violetën Nga Sharlot Mae Shepard

Sjellja e Fillores në Shtëpi

Unë do ta Ndaj Ungjillin me të Gjithë Fëmijët e Perëndisë
Kamila nga Nju-Jork-Siti

Faqja Jonë

Faqja Jonë

Për Fëmijët e Vegjël

Jezusi i Bekon Fëmijët e Vegjël
Nga Jan Pinboru

Kur Prapë të Takohemi

Unë Betohem …
Nga R. Val Xhonson

Portret Profeti

Portret Profeti: Dejvid O. Mek-Kei