Titel Auteur Luisteren Downloaden

Januari 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

De beste tijd om een boom te planten
Dieter F. Uchtdorf

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: voorbeeld
Notities oktoberconferentie 2013

Wij spreken van Christus

Van duisternis tot licht
Name withheld

Profeten uit het Oude Testament

Adam

Evangelieparels

De Godheid
Gordon B. Hinckley

Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd

Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd
Zie de toekomst met geloof en hoop tegemoet M. Russell Ballard

Pioniers in het buitenland

Mexico: van crisis tot kracht
Sally Johnson Odekirk
Een getrouwe dienstknecht: inspiratie uit het leven en de bediening van Joseph Fielding Smith Hoyt W. Brewster Jr.

Onder heiligen der laatste dagen

Onder heiligen der laatste dagen
Goed doorstaan J. Christopher Lansing
Geschenken voor je toekomstige gezin Henry B. Eyring
JMJV-thema 2014

Regel op regel

Moroni 10:32

Poster

Poster: kom tot Christus
Hoe kan ik veranderen door de Godheid te kennen? Lori Fuller

Voor de kracht van de jeugd

Ik ben Hem altijd indachtig
Larry M. Gibson
Een berekend succes Daniel Kawai

Aangestipt

Aangestipt
Beide helften van de zegening Brittany Beattie

Onze plek

Onze plek

Vrienden over de hele wereld

Wij zijn Mahonri en Helaman uit Mexico
Amie Jane Leavitt

Bijzondere getuige

Wat houdt het in om een christen te zijn?
Robert D. Hales

Vrienden over de hele wereld

Paspoort

Ons prikbord

Ons prikbord
Net zoals in de Schriften! Renae Weight Mackley

Leesschema Oude Testament

Leesschema Oude Testament
De overwinnaarshaag Rosemary M. Wixom

Jeugdwerk thuis

Vader in de hemel maakt het mogelijk voor me om naar Hem terug te keren

Tot we elkaar weerzien

Kan Hij me zien?
Teresa Starr

Portret van een profeet

Portret van een profeet: Harold B. Lee