Liahona, Eperera 2010
  Footnotes

  Liahona, Eperera 2010

  A hi‘o na e ti‘a anei ia outou ia ite i te Liahona i hunahia i roto i teie papa‘iraa.

  I ni‘a i te tapo‘i

  I mua : Teie ho‘i Ta‘u na Rima, Na Jeff Ward. I muri : Eiaha e tape‘a mai Ia‘u, na Minerva Teichert, ma te fariihia e te anavaharau o Brigham Young University.

  28

  42

  50

  72