Učení a nauka Knihy Mormonovy – četba pro studenty
  Footnotes

  Učení a nauka Knihy Mormonovy – četba pro studenty

  Poznámka: Nepožaduje se od vás, abyste četli jakékoli doporučené materiály, které nejsou k dispozici ve vašem jazyce.

  Lekce

  Název

  Doporučená četba

  1

  Kniha Mormonova je další svědectví o Ježíši Kristu

  2

  Dbejme slov proroků

  3

  Poslušnost přináší požehnání

  4

  Pád Adamův a dar svobody jednání

  5

  Nekonečné Usmíření Ježíše Krista

  6

  Kniha Mormonova byla napsána pro naši dobu

  7

  Kniha Mormonova a Bible

  8

  Spasení přichází prostřednictvím Ježíše Krista

  9

  „Hledejte království Boží“

  10

  Modlitba a zjevení

  11

  Naše ochrana před falešnými naukami posledních dnů

  12

  Naše potřeba duchovního znovuzrození

  13

  Smlouva křtu, sabat a svátost

  14

  Boží moc k vysvobození

  15

  Staňme se nástrojem v rukou Božích

  16

  Pokání a odpuštění

  17

  Moc slova

  18

  Příprava na den Posledního soudu

  19

  Obhajujeme náboženskou svobodu

  20

  Posilujeme svou víru a svědectví

  21

  Příchod Ježíše Krista

  22

  „Dokonce jako já jsem“

  23

  Rozptýlení a shromáždění Izraele

  24

  Všichni jsou Bohu stejní

  25

  Žijeme spravedlivě v den zlovolnosti

  26

  Po zkoušce víry

  27

  Víra, naděje a pravá láska

  28

  Přijďte ke Kristu